Is uw RI&E klaar?

Landelijk www.rie-register.nl: bedrijfsrisico’s te lijf in elk bedrijf 

Sinds 15 juni 2015 bestaat de website www.rie-register.nl . Doel is om veiligheidsrisico’s bij alle bedrijven blijvend aan te pakken. Bedrijven en arboprofessionals vinden elkaar hier voor het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Op de website staat informatie, advies en een landelijke register met aangesloten arbodeskundigen en veiligheidskundigen door heel Nederland. Bedrijven die al een RI&E hebben geregistreerd zijn ook zichtbaar.

NU: Week van de RI&E Copla houdt telefonisch spreekuur tussen 10-12 uur (15 t/m 19 juni). Bel gratis voor uitleg, instructies en vrijblijvend advies over het maken van een dynamische RI&E.

Elkaar vinden 
“Voor iedere werkgever met medewerkers is een RI&E vanuit de Arbowet verplicht. Weinig bedrijven zijn zich hiervan bewust en riskeren hoge boetes. Door te weten wat de risico’s zijn, kunnen ze ook worden aangepakt. Door de website kunnen bedrijven en veiligheidskundigen elkaar vinden”, zegt Heleen de Vries Lentsch, zelf veiligheidskundige en initiatiefneemster van de website. Doel van de website is om bedrijven bewust te maken van de noodzaak en de vele voordelen van een RI&E.  

Goed werkgeverschap 
Wanneer een bedrijf zorgvuldig omgaat met risico’s zorgt hij goed voor zijn medewerkers, maar zeker ook voor hem zelf. Het bedrijf voldoet aan (wettelijke) verplichtingen als werkgever en biedt zijn medewerkers een veilige en gezonde werkplek. Risico’s zijn in beeld en blijven onder de aandacht. Het landelijke register helpt bedrijven hierbij en maakt een RI&E toegankelijk en altijd vindbaar. 

Registratie van RI&E  
Bedrijven kunnen op een afgeschermd onderdeel van de website www.rie-register.nl hun bestaande of nieuwe RI&E registeren. Handig omdat de RI&E altijd vindbaar en toegankelijk is voor de ondernemer. En het bedrijf staat ook in het openbare register. Daarmee laat u zien dat u aandacht heeft voor het naleven van de Arbowet en voldoet aan de zorgplicht naar medewerkers. Uw RI&E in het register betekent ook een handige jaarlijkse herinnering om uw RI&E te controleren. Veiligheidskundigen en arbodeskundigen zijn ook aangesloten en kunnen daar waar nodig helpen. 

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met Heleen de Vries Lentsch, veiligheidskundige en initiatiefnemer www.rie-register.nl.  zij is bereikbaar via e-mailadres info@rie-register.nl of via telefoonnummer 06 21 65 78 65.