Interventieplatform klaar voor lancering

We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van het Interventieplatform. Dat hebben we niet alleen gedaan. Samen met een grote groep professionals hebben we onderzocht welke behoeften er zijn als het gaat om het delen van (ervaringen met) veiligheidsmaatregelen. En dat heeft geresulteerd in het platform Veiligheidsinterventies.nl

Lancering 25 september

We wilden u allemaal graag laten kennismaken met dit platform op een netwerkmiddag. Die kan helaas niet doorgaan. Althans, niet fysiek. Wel online!

Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan de online bijeenkomst waarin we het interventieplatform feestelijk officieel in gebruik zullen nemen. Dit zal zijn op vrijdagmiddag 25 september 2020, vanaf 15.00 uur. U kunt deelnemen aan deze bijeenkomst die we online zullen streamen.

Nu alvast invoeren interventies

Het platform staat klaar voor gebruik. Door jullie, als veiligheidskundigen. Want dat is het doel: ervaringen delen en van elkaar leren.We hebben een korte video gemaakt waarin we laten zien hoe het interventieplatform werkt. We roepen jullie op jullie interventies op het platform te gaan delen (dat kan via veiligheidsinterventies.nl/interventies/new). Hiermee hoeven jullie niet te wachten tot de officiële lancering, dat kan nu al!

Serie online bijeenkomsten

Naast de lancering op 25 september organiseren we in het najaar nog twee online bijeenkomsten waarin we specifieker ingaan op een aantal types interventies. Deze zijn op vrijdagmiddag 16 oktober en 6 november. U kunt hiervoor input leveren door alvast uw interventie in te voeren en aan de sessie deel te nemen. Zo ontstaat een inhoudelijke uitwisseling van kennis en ervaringen. En dat is precies waar het interventieplatform voor is bedoeld.

We hopen u in ieder geval te zien op vrijdagmiddag 25 september. Meer informatie over deelname aan de bijeenkomst volgt begin september.

Bron: Interventieplatform – Ondersteuning door het RIVM – Op deze website kunnen Arbo-professionals ervaringen uitwisselen over interventies die zij in hun organisaties hebben uitgevoerd om veiliger te werken.