Inspraakreactie op een voorgenomen wetswijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Op dit moment loopt een internetconsultatie voor de wijziging van o.a. het Arbobesluit. Een van de wijzigingen betreft artikel 3.16 over valgevaar.

Copla heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen wijziging.

De voorgenomen wijziging zal er toe leiden dat artikel 3.16 er heel anders uit komt te zien.

In de Nota van toelichting valt te lezen dat de aanleiding voor de wijziging is dat de huidige tekst tot misverstanden leidt. Daarom is het voornemen om de bepaling dat in ieder geval sprake is van valgevaar bij een hoogte van 2.50 meter of meer, te laten vervallen.

Ook de verwijzing naar risico verhogende omstandigheden en openingen in vloeren is vervallen. Daarnaast is de bepaling dat een hekwerk of leuning moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en tenminste 1 meter hoog moet zijn, komen te vervallen.

Wij vragen ons af of de wijzigingen tot minder misverstanden gaan leiden. Het tegenovergestelde zou wel eens het geval kunnen zijn. Jammer is dat deze gelegenheid niet is benut om het artikel zodanig te wijzigen dat het beter aansluit bij art. 7.23.

Artikel 3.16 zit in het hoofdstuk van het Arbobesluit over arbeidsplaatsen. Artikel 7.23 behoort tot het hoofdstuk over arbeidsmiddelen. De huidige tekst van artikel 3.16 sluit niet goed aan op artikel 7.23. De voorgenomen wijzigingen brengen hier geen verbetering in.

Bijlage:

Overzicht van de huidige tekst van artikel 3.16 en het wijzigingsvoorstel
De Nota van toelichting
Brief met de inspraakreactie

Meer informatie vindt u op Overheid.nl