Inspectie SZW voert extra controles uit in praktijklokalen vmbo en mbo

In de eerste weken van juni voert de Inspectie SZW controles uit op scholen voor vmbo en mbo op het gebied van de arbeidsomstandigheden in praktijklokalen. Dit gebeurt naar aanleiding van recente ongevalsmeldingen bij de inspectie. Dit meldt CNV Onderwijs.

Een echte vakman of vakvrouw werkt arboproof, is de stelling van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De kennis van de risico’s van het vak en het aanleren van de juiste skills om daar goed mee om te kunnen gaan wordt al aangeleerd tijdens de beroepsvorming nu, veelal in praktijklokalen.

In het verleden is meermalen gebleken dat veel scholen deze veiligheid niet voldoende konden garanderen. Bij controles in 2013 bijvoorbeeld bleek dat bij 107 scholen 142 overtredingen waren geconstateerd, waarbij bijna driekwart daarvan draaide om bewegende delen van machines die niet goed of helemaal niet waren afgeschermd. Veel scholen hebben nadien verbeteringen doorgevoerd en ook diverse brancheorganisaties hebben veiligheid op de werkplek nu beter op de radar.

Toch krijgt de inspectie de laatste tijd meer ongevalsmeldingen binnen. Dit heeft de inspectie doen besluiten tot een nieuwe reeks inspecties op vmbo- en mbo-scholen. Aandachtspunten hierbij zijn: machineveiligheid, inrichting van de arbeidsplaats, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en arbozorg.

Bron: Nationale Onderwijsgids