Inspectie SZW focust op vermindering gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW voert regelmatig controles uit om te zien of werkgevers voldoende stappen ondernemen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen als Chroom VI tegen te gaan. Dat blijkt uit een bericht dat zij eind vorige maand publiceerde.

De focus van Inspectie SZW ligt op kankerverwekkende stoffen, waarbij de impact bij blootstelling hieraan dan ook zeer ernstig kan zijn, zoals bij Chroom VI het geval is. Bij de Inspectie geldt het motto ‘road to zero’. Dat houdt in dat de blootstelling aan deze stof zo laag moet zijn dat het geen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van werknemers.

Inspectie

Speciale inspecteurs voeren de controles uit, hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke risico’s van andere stoffen. Als bedrijven niet aan deze eis voldoen, moeten zij maatregelen nemen om de uitstoot hiervan zo laag mogelijk te houden of kiezen voor alternatieve processen.

Verantwoordelijkheid

Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer in de handen van de werkgever. De controle hiervan kunnen werkgevers zelf uitvoeren aan de hand van tools, apps en handreikingen. Zo werkt Inspectie SZW regelmatig met de zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen.

Overtreding

Indien Inspectie SZW constateert dat er binnen een bedrijf sprake is van een extreme blootstelling aan gevaarlijke stoffen, volgen er boetes en/of het stilleggen van de werkzaamheden. Voor sommige bedrijven waarbij er in grote mate wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen gelden er aparte regels, namelijk het Besluit risico’s zware ongevallen en de regeling Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie. Hierbij zijn werkgevers verplicht om een eventueel noodplan en veiligheidsrapport op te stellen.

Bron: Werkenveiligheid.nl