Inspectie grijpt in bij ProRail en Strukton: onderhoud Kijfhoek stilgelegd

De Inspectie van Leefomgeving heeft het groot onderhoud op rangeerterrein Kijfhoek (Zwijndrecht) stilgelegd na reeks incidenten. Strukton en ProRail staan onder verscherpt toezicht. Onveilige situaties en een botsing hebben spoorwerkers in gevaar gebracht. Het werk mag pas weer beginnen als de veiligheidscultuur verbetert.

De inspectie stelt dat sprake is van structurele problemen op Kijfhoek: “ProRail en Strukton Rail hielden zich niet aan hun eigen veiligheidsinstructies. Treindienstleiders zagen en wisten dat, maar spraken daar de verantwoordelijken niet op aan. Afwijkingen van de veiligheidsprocedures kwamen vaker voor.”

Reeks incidenten

Concrete aanleiding is een botsing tussen een lorry en een ketelwagen.  Maar in juni en juli hebben zich meerdere incidenten voorgedaan, waardoor de inspectie nu keihard heeft ingegrepen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven dat ProRail eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s moet maken en maatregelen moet nemen om de veiligheid te garanderen tijdens werkzaamheden op Kijfhoek.

“Onacceptabel”

“Daar zijn wij nu volop mee bezig”, reageert ProRail. “Wij onderschrijven de conclusie van de inspectie dat er sprake is van het structureel afwijken van veiligheidsprocedures bij werkzaamheden. Net als aannemer Strukton vinden wij het onacceptabel als mensen zich niet houden aan veiligheidsinstructies of afgesproken werkprocessen.”

De spoorbeheerder laat ook nog een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de veiligheidscultuur op Kijfkoek. Naar aanleiding van de stillegging op 19 juli heeft ProRail een pakket van maatregelen getroffen en is een dagelijkse veiligheidsdagstart ingevoerd.

Daarnaast worden naast wekelijkse inspectierondes nu ook onverwachtse veiligheidsinspecties uitgevoerd. Op het terrein zelf mogen spoorwerkers alleen nog aan het werk na een uitgebreide veiligheidsinstructie. De inspectie voert 100 procentscontroles uit op risico-analyses en werkinstructies van het werk dat nog wel wordt gedaan. Wanneer het geplande groot onderhoud mag worden hervat, is nog onduidelijk.

Bron: Cobouw.nl