Handen wassen of desinfecteren?

Iedereen kent inmiddels de maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden wel dromen. Ze zijn op allerlei wijze onder de aandacht gebracht. Onder andere door onderstaande afbeelding.

De basisregels voor iedereen handen wassen

Het wassen van de handen

Hoewel er veel discussie is over alle maatregelen, gaat het in dit artikel met name om de laatstgenoemde maatregel, het wassen van de handen. Je kunt geen winkel of kroeg binnenlopen of je wordt geconfronteerd met een desinfecterende gel. Heel vaak betreft het een gel op alcoholbasis. Het vreemde is dat in overheidsinformatie het gebruik van dergelijke gels wordt afgeraden. Op de site van het RIVM staat letterlijk: “Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep.” en “Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden.”. Heldere taal lijkt het.

Wat onderbelicht blijft is dat er nog een andere reden is om voorzichtig te zijn met de gels op basis van alcohol. Alcohol is namelijk een bewezen kankerverwekkende stof. Indien je als werkgever je medewerkers verplicht de handen te desinfecteren met een alcoholhoudende handgel, stel je ze dus bloot aan een kankerverwekkende stof. Dit is een flagrante overtreding van de Arbowet. Daarin wordt immers gesteld dat je volgens de arbeidshygiënische strategie maatregelen moet nemen. De beste maatregel is bronaanpak. Dus het niet toepassen van een alcoholhoudende handgel!

Als het overduidelijk is dat:

  1. Het wassen van de handen met water en zeep veel beter is dan het gebruik van een handgel op basis van alcohol, en:
  2. Het laten gebruiken van een alcoholhoudende handgel door werknemers een overtreding van de Arbowet oplevert.

Waarom worden de handgels dan zoveel gebruikt?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Omdat ze bestaan en omdat het natuurlijk veel eenvoudiger is een flacon handgel op een tafeltje neer te zetten dan een wasbak aan te leggen. Waarschijnlijk speelt onwetendheid ook nog een belangrijke rol. Veel mensen zien het probleem niet en vinden het geen bezwaar om de handen te desinfecteren met alcohol.

Bij deze de oproep naar alle veiligheidskundigen, preventiemedewerkers en andere Arbofunctionarissen om hun werkgevers te adviseren de handgels te vervangen door (mobiele) wasunits. Waarschijnlijk blijven deze nog gedurende langere tijd hun nut bewijzen. In ieder geval totdat er een probaat vaccin is gevonden.

Artikel geschreven door Ronald Meijer