Goede werkhandschoenen zijn geen luxe

Handletsel staat op nummer 1 in de top 5 van bedrijfsongevallen en veroorzaakt maar liefst 35% van het ziekteverzuim. Toch wordt er in de praktijk niet altijd gewerkt met de juiste handbescherming. Zonde, want door het dragen van de juiste werkhandschoenen gebeuren er minder ongevallen, gaat de veiligheid omhoog en het ziekteverzuim omlaag.

Geen up-to-date RI&E handbescherming

Dat nog niet elk bedrijf met de juiste handbescherming werkt, kan een aantal redenen hebben. Er is bijvoorbeeld niet altijd een up-to-date risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanwezig die voldoende beschrijft wat de risico’s van de werkzaamheden zijn. Risico’s die ontstaan door niet goed beschermd werken, zoals het oplopen van (snij)wonden, breuken of aanraking met chemicaliën, worden regelmatig onderschat. We zien werkhandschoenen daardoor vaak als een niet interessant product. Dat is jammer en onterecht. Want je kunt wel degelijk een aparte RI&E voor hand- en armbescherming maken. Dat is zelfs zeer aan te bevelen.

Te weinig aandacht voor keuze werkhandschoen

Een andere reden dat nog niet elk bedrijf met de juiste handbescherming werkt is simpel: te weinig aandacht voor de keuze van de juiste werkhandschoenen, als men ze überhaupt al draagt. Laat staan dat men goed kijkt naar de verschillende types werkhandschoenen, tegen welke risico’s ze bescherming bieden en naar het draagcomfort en de levensduur. Zo duiken er op de werkvloer nog vaak lederen handschoenen met gestikte naden op. Die zijn allesbehalve comfortabel. Terwijl de techniek, met naadloos gebreide handschoenen, al veel verder is.

Gebruik goede werkhandschoenen kostenbesparend

Een mogelijke oorzaak van het nalaten van de juiste handbescherming? De kosten. Bedrijven die werkhandschoenen om de kosten links laten liggen, realiseren zich niet dat het gebruik van – de juiste – handschoenen uiteindelijk kostenbesparend is. Juist omdat dit aantoonbaar minder bedrijfsongevallen oplevert en daarnaast duurzamer is in gebruik.
Voor medewerkers is het al helemaal lastig. Vaak pakken zij wat er voorhanden is aan werkhandschoenen of ze gebruiken een handschoen waaraan ze gewend zijn. Of de handschoenen ook aansluiten bij hun werkzaamheden en of ze het juiste comfort bieden, wordt niet of onvoldoende geïnventariseerd.

Werkhandschoenen moeten zitten als tweede huid

Natuurlijk moet een handschoen lekker zitten. Sterker nog, een goed vingergevoel is erg belangrijk. Een handschoen behoort als een tweede huid om de hand te zitten. Een veelgehoorde klacht is dat men ‘geen gevoel’ meer heeft bij het dragen van werkhandschoenen. Bij een productiebedrijf was het zelfs zo dat medewerkers handschoenen van een andere afdeling haalden omdat ze die prettiger vonden zitten. Jammer dat deze werkhandschoenen totaal niet geschikt waren voor de werkzaamheden op hun eigen afdeling!

Comfort en bescherming gaan prima hand in hand

Het is daarom altijd raadzaam om medewerkers te betrekken bij de keuze van veiligheidsartikelen. Goede informatie over de risico’s van de werkzaamheden maakt dat zij zich bewust worden van het belang van veiliger werken. En er daardoor voor kiezen om te werken met de juiste beschermingsmiddelen. De betere handschoenenfabrikanten bewijzen dat comfort én de juiste bescherming prima hand in hand gaan.

Stappenplan: kies de juiste werkhandschoenen

De goede werkhandschoen voor de juiste klus? Gebruik dit 4-stappenplan:

 1. Inventariseren & advies
  Stel een RI&E op voor handbescherming op basis van werkzaamheden en risico’s.
 2. Testen in de praktijk
  Selecteer geschikte handschoenenOp basis van de RI&E worden geschikte handschoenen geselecteerd. Die worden door de medewerkers getest om te kijken of ze aan de gestelde eisen voldoen.
 3. Evalueren
  De praktijktesten worden zorgvuldig geëvalueerd met de gebruikers, door middel van een toolboxmeeting.
 4. Implementeren
  Het opstellen van een handschoenenplan, een hulpmiddel waarin precies staat welke handschoen gebruikt wordt voor welke werkzaamheden, voor welke afdeling of zelfs per medewerker.

De persoon die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de PBM houdt nauw contact met de specialist voor verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen in de markt. Nieuwe producten worden besproken zodat de veiligheid gewaarborgd blijft en waar mogelijk verbeterd.

www.wiltec.nl

LEESTIP: Meer over persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u in de PBM Gids.