Gewijzigde voorschriften ADR ADN RID per 1 juli verplicht

De Europese regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen voor de modaliteiten weg (ADR), binnenvaart (ADN) en spoor (RID) wordt iedere twee jaar aangepast. Dat is nu weer per 1 januari 2019 gebeurd. Toepassing van de 2019-regels is nu nog optioneel – er is nu een overgangsperiode van kracht – maar per 1 juli a.s. worden de regels verplicht.

De Nederlandse implementatie van deze voorschriften is vervat in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG). Deze zijn inmiddels ook geactualiseerd. Het ADR, ADN en RID zijn de respectievelijke bijlagen bij de Nederlandse regelingen.

Bron: Gevaarlijke Lading en Sdu-HSE.nl