Gevaarlijke bedrijven in West-Brabant houden zich beter aan de regels

Bedrijven die in West-Brabant werken met gevaarlijke stoffen zijn minder vaak in overtreding. Werden er in 2015 nog 156 ondernemingen betrapt op het slecht naleven van de regels, vorig jaar waren het er nog 115. Daarvan viel er niet een in de meest verontrustende categorie: ‘onmiddellijke dreiging’. Een jaar eerder waren er dat nog vijf.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze instelling heeft 69 bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt in het vizier. Het overgrote deel is vorig jaar een of meerdere keren onverwacht gecontroleerd.

Nico van Mourik, directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

Het grootste aantal problemen, 93, doet zich voor in de categorie ‘zeer geringe dreiging, lichtere tekortkomingen’. Een jaar eerder waren er dat nog 108.

Bij de inspecties wordt niet alleen gekeken naar technische voorzieningen. Ook worden procedures en werkinstructies die zware ongevallen moeten voorkomen onder de loep genomen.

Weliswaar neemt het aantal overtredingen in Midden- en West-Brabant af, OMWB-directeur Nico van Mourik constateert in het jaarverslag dat deze streek in verhouding tot de rest van het land slecht scoort. ,,Zijn de bedrijven onveiliger?
Komt dat door de verdergaande Brabantse aanpak die inhoudt dat er meer onaangekondigd wordt geïnspecteerd? Bestaat er wel een eenduidige relatie tussen toezicht en naleefgedrag?

Het antwoord daarop is niet in een paar woorden te geven’’, stelt Van Mourik.

Hij benadrukt dat er behalve in de Rijnmond, nergens zo veel gevaarlijke bedrijven staan als in deze streek.

Ongewone voorvallen

Het aantal klachten en meldingen over gevaarlijke bedrijven is ook afgenomen: van 866 in 2015 tot 784 een jaar later. ‘Ongewone voorvallen’ zijn de belangrijkste reden voor West-Brabanders om de OMWB in te schakelen.

Belangrijkste boosdoener was het ontsnappen bij Shell Moerdijk van een hoeveelheid ethyleenoxide op 27 januari 2016. Later bleek dat er al sinds november 2015 een klep heeft open gestaan, waardoor 27,7 ton van de giftige, brandbare en explosieve stof heeft kunnen ontsnappen.

De OMWB-directie laat in het jaarverslag weten dat het aantal overtredingen in 2016 ten opzichte van 2015 met 31 procent is afgenomen, maar dat deze wetenschap ‘geen aanleiding is om aandacht of actie te verslappen’.

,,Met veiligheid valt niet te spotten’’, stelt Van Mourik. ,,Dat heeft de ervaring met een aantal incidenten in de afgelopen jaren ons wel geleerd. Burgers mogen dat van ons verwachten. Zij moeten kunnen rekenen op onze inzet.’’

Bron: @ANP –BN Destem