Geeft een chirurgisch masker voldoende bescherming tegen corona?

SER | Vraag van de maand

Een lid van de ondernemingsraad bij een thuiszorginstelling vraagt of medewerkers voldoende beschermd zijn tegen het coronavirus met een chirurgisch masker type IIR wanneer zij cliënten verzorgen die coronaklachten hebben of positief zijn getest op corona.

Preventieve maatregelen zorgmedewerkers

Het RIVM geeft op hun website aan dat een chirurgisch masker type IIR (mits niet-vochtdoorlatend*) volgens de voldoet aan de minimale vereisten voor persoonlijke bescherming van zorgmedewerkers.

Bron: RIVM

Nieuwe verdeelsleutel mondmaskers

Vanwege de schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), heeft Minister Van Rijn (medische zorg), met partijen uit de zorg een nieuw verdeelmodel voor mondmaskers afgesproken.
De nieuwe verdeelsleutel houdt in dat als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie, deze naar plekken gaan waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar ook zorgverleners in verpleegtehuizen en op andere plekken waar coronapatiënten intensief worden behandeld.

Lees verder in de nieuwsbrief van de Rijksoverheid.
Bekijk ook de factsheets

Wat zegt de wet?

In het algemeen is het zo dat de wet voorschrijft dat werkgevers voor een veilige werkomgeving moeten zorgen. Dit betekent ook dat een werkgever moet zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer werknemers aan (mogelijk) gevaar blootstaan of kunnen staan.

Zie ook Artikel 8.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de RIVM of met de GGD in uw regio.