Evofenedex: Zorgen over kwaliteit hulpverlening in regio’s met weinig chemische industrie

Ruim drie op de tien chemische bedrijven maken zich zorgen over de kwaliteit van de hulpverlening in het geval van een incident met gevaarlijke stoffen. Ze vinden dat brandweer en hulpdiensten vaak niet beschikken over de kennis om adequaat in te kunnen grijpen. Dat staat in het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke Stoffen van ondernemersvereniging Evofenedex. Aan het onderzoek hebben honderd bedrijven uit de chemische industrie, groot-en detailhandel en logistieke sector meegewerkt.

Staat hulpverlening

Evofenedex concludeert dat het bedrijfsleven goed op de hoogte is van de meldplicht die zij hebben bij een incident en weten ook waar zij deze melding moeten doen. Er zijn wel serieuze zorgen over de staat van de hulpverlening. Een derde van de bedrijven maakt zich dusdanig zorgen dat men verwacht dat de overheid niet in staat is om adequaat op te treden bij een incident. ‘Dan hebben we het met name over hulpdiensten in regio’s waar minder industrie is en relatief weinig met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt,’ legt Thomas Reitsma (beleidsadviseur gevaarlijke stoffen) uit. ‘In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn de hulpdiensten goed voorbereid op dergelijke incidenten met gevaarlijke stoffen, maar in dunbevolkte gebieden ligt dat anders. In onze ogen wordt er te weinig gebruik gemaakt van het Landelijke Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS) waar alle hulpverleners naar toe kunnen bellen voor expertise.’

Veiligheidsregels

Bijna alle respondenten (99 procent) hebben de indruk dat in Nederland veiliger wordt gewerkt dan in het buitenland. Dit komt onder andere doordat de veiligheidsregels beter gehanteerd worden (50,8 procent), de veiligheidscultuur beter is (52,5 procent) en de medewerkers beter opgeleid zijn (37,3 procent), Van de respondenten:

  • heeft 70 procent de afgelopen vijf jaar een inspectie gehad op locatie of tijdens transport.
  • heeft 67 procent de blootstelling aan CMR-stoffen of andere gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en hier beleid op gemaakt.
  • maakt 48 procent mee dat een onderaannemer niet altijd volgens de richtlijnen werkt.
  • heeft 61 procent incidenten gehad waar gevaarlijke stoffen bij betrokken waren.
  • heeft 61 procent geen moeite om binnen het bedrijf veiligheid op de agenda te krijgen.

Bij Evofenedex zijn 15.000 bedrijven aangesloten, waarvan 4000 met gevaarlijke stoffen werken.

Bron: Sdu/HSE en Evofenedex