EU-OSHA verheugt zich op een geslaagde Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2018

Ieder jaar organiseren het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn partners bewustmakingsevenementen in heel de EU en daarbuiten om de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk kracht bij te zetten. Het thema van dit jaar, dat centraal staat tijdens de boeiende reeks activiteiten die plaatsvinden van 22 t/m 26 oktober, is het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek.

We streven ernaar werknemers, managers en het milieu te helpen door onderzoek te doen, een grote hoeveelheid praktische informatie te verzamelen en het bewustzijn te vergroten over het belang om gevaarlijke stoffen actief te beheren.

Gevaarlijke stoffen kunnen op vrijwel alle werkplekken worden aangetroffen. Van de bedrijven in de EU geeft 38 % aan dat er chemische of biologische stoffen op hun werkplekken aanwezig zijn, in de vorm van vloeistoffen, dampen of stof, zo blijkt uit de ESENER-2-enquête van EU-OSHA. Tijdens de Europese Week komen werknemers, managers en deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk bij elkaar om het bewustzijn rond gevaarlijke stoffen op de werkplek te versterken, beste praktijken uit te wisselen en een doeltreffend beheer van de veiligheid en gezondheid op de werkplek te bevorderen.

Lees het persbericht van EU-OSHA voor een overzicht van de activiteiten die door Focal Points en campagnepartners, verspreid over heel Europa, worden georganiseerd.

Bron: EU-OSHA