En ja, daar is de nieuwe VCA

De Raad voor Accreditatie heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. In VCA 2017/6.0 staat veiligheid nog meer centraal. De nieuwe versie bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer.

Nieuwe VCA is er, nu nog de checklist

De nieuwe versie vervangt versie 2008/5.1. Maar de ingebruikname laat even op zich wachten. Voordat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe VCA kunnen certificeren, is er nog werk aan de winkel. De publicatie van de nieuwe checklist, bijvoorbeeld. Zodat bedrijven weten aan welke eisen ze moeten voldoen. De nieuwe checklist is naar verwachting vanaf 1 februari 2018 te bestellen. Houd het in de gaten op VCA.nl.

Nieuwe versie heeft geen consequenties voor examens

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Bedrijven gaan bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 over. Let op: de nieuwe versie heeft geen consequenties voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt er anders in de nieuwe VCA?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

 1. Minder eisen, meer veiligheid
  Veiligheid staat nog meer centraal. Strakker formuleren en ontdubbelen heeft geleid tot minder eisen. De overgebleven eisen hebben een logischer structuur. Vergeleken met de vorige versie is er minder aandacht voor milieu.
 2. Betere aansluiting bij werkplek van nu
  Op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven zijn de VCA-onderdelen over de werkplek aangescherpt. Die sluiten beter aan bij de veiligheidspraktijk van nu. En er is meer tijd gemaakt voor audits op de werkplek.
 3. Ruimte voor maatwerk bij gedrag
  Het ene bedrijf is het andere niet. En veilig gedrag stimuleren werkt daarom ook niet overal hetzelfde. Daarnaast moeten bedrijven de kans krijgen om in te spelen op de ontwikkelingen in gedragsbeïnvloeding. Daarom: meer ruimte voor maatwerk bij de gedragsaspecten van VCA. Het nieuwe programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag is verplicht voor VCA**-bedrijven.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt. Meer must-vragen voor certificatieniveau VCA* maken de betrouwbaarheid groter van partijen aan het begin van de keten. Inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) moeten onderaannemers op meer punten toetsen dan voorheen.
 5. Eén schema voor Nederland en België
  Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Geen eigen accenten meer. Ook andere landen kunnen de nieuwe versie makkelijk gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Bron: www.vca.nl en arboonline.nl