E-learning voor preventiemedewerkers in de sector agri en groen

Stigas, het kenniscentrum voor gezond en veilig werken in de agrarische en groene sector, heeft een e-learning ontwikkeld voor preventiemedewerkers uit deze sector. De 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren alle basiskennis die zij nodig hebben.

Aanleiding voor de nieuwe e-learning zijn de eisen die de vorig jaar vernieuwde Arbowet aan de rol en positie van de preventiemedewerker stelt. In de filmpjes bespreken bedrijven uit de sector en Stigasadviseurs de belangrijkste aspecten van het preventiewerk. Er zijn vier thema’s: taken van een preventiemedewerker, de arboregels, de risico’s in de agri- en groene sector en samen werken aan preventie.

De e-learning is gratis beschikbaar en zeer laagdrempelig: inloggen hoeft niet en de preventiemedewerker kan zelf kiezen welke thema’s hij in welke volgorde doorloopt. Het doorlopen van een thema duurt ongeveer een half uur.

Ga direct naar de e-learning op preventiemedewerker.stigas.nl.

De e-learning van Stigas is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Arboportaal.nl