Dynamische RI&E? Kaassie!

Er bestaan verschillende visies op de dynamische RI&E. Die van FrieslandCampina: risicobeheersing op een natuurlijke manier verankeren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit maakt van het RI&E-proces een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces dat mee-ontwikkelt met het veiligheidsniveau van de organisatie.

Voor zijn HVK-scriptie werkte Wim Bakker aan een plan van aanpak voor de implementatie van een dynamische RI&E. Bij FrieslandCampina Cheese (locatie Bedum) is het RI&E-proces nu zichtbaar aan het veranderen.

Dynamische RI&E
Een dynamische RI&E geeft op ieder gewenst moment een compleet beeld van actuele risico’s en de mate waarin een organisatie die beheerst. Een acceptabel niveau is bereikt wanneer medewerkers zich herkennen in het risicobeeld zoals dit is vastgelegd in de RI&E. Recente gebeurtenissen opnemen die medewerkers zich nog herinneren – incidenten, maar ook veranderingen in het werk of de werkomgeving – helpt daarbij.

PDCA-cyclus
Een kenmerk van de dynamische RI&E is immers dat die aansluit op de veiligheidsdynamiek binnen een organisatie en de bestaande systemen en werkprocessen. FrieslandCampina heeft het bijstellingsproces geborgd in regelkringen volgens de bekende PDCA-verbetercyclus (Plan, Do, Check, Act) van Deming. In de praktijk volgt het bedrijf verbeterprogramma’s op met WCOM (World Class Operations Management, een lean-methodiek) door verbeterteams in te zetten.

Preventie
Periodiek kijkt FrieslandCampina Cheese naar de trends in oorzaken van incidenten of ongevallen. Dit gebeurt elk kwartaal aan de hand van een verdieping op incidentenrapportages en registraties van meldingen van gevaarlijke situaties. Door daarnaast te kijken naar trends in meldingen van bijna-ongevallen of gevaarlijke situaties, is de dynamische RI&E meteen ook op preventie gericht.

Gedrag
In de dynamische RI&E heeft FrieslandCampina Cheese een koppeling gemaakt met gedrag, de menselijke factor. De resultaten van gedragsobservaties worden, net als incidenten, vastgelegd, besproken en doorvertaald naar risico’s in de dynamische RI&E. Observatierondes maken inmiddels deel uit van de dagelijkse praktijk bij het bedrijf. Een selecte groep medewerkers, een Safety-pilaarteam, bekijkt periodiek de risicotrends, liefst op afdelingsniveau. Ook de managementreview – een regelkring op strategisch niveau – is gekoppeld aan de dynamische RI&E.

Stapje terug
Omdat eigenaarschap een ontzettend belangrijke voorwaarde is voor de dynamische RI&E, voeren lijnverantwoordelijken en medewerkers de RI&E zo veel mogelijk zelf uit. De veiligheidskundige doet daarmee ‘een stapje terug’. De uitvoering verplaatst zich zo van staf naar lijn, met de veiligheidskundige in de rol van inhoudelijk expert, facilitator of coach.

Lees het volledige artikel ‘Dynamische RI&E? Kaassie!’ van Wim Bakker in Vakblad Arbo 11-2015