Drie bedrijven stilgelegd in verband met onveilig werken

De Inspectie SZW en de politie hebben deze week bedrijven stilgelegd. Vrijdag maakte de inspectiedienst bekend dat een Apeldoorns sloopbedrijf een maand lang geen asbestwerkzaamheden mag verrichten en woensdag dat alle werkzaamheden in de productiehal van een vleesfabriek in Opmeer (Noord-Holland) zijn stilgelegd vanwege een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers. Het Openbaar Ministerie meldde dinsdag dat de politie vier locaties van een Gelders afval- en grondverwerkingsbedrijf tijdens doorzoekingen tijdelijk heeft stil gelegd.

Apeldoorns sloopbedrijf

Het sloopbedrijf is al achttien keer beboet voor verschillende asbestovertredingen. De Inspectie SZW kan een bedrijf dat herhaaldelijk dezelfde overtreding maakt stilleggen. Bij controles van de Inspectie SZW werd in 2011, twee keer in 2013, in 2017 en in december 2018 dezelfde asbestovertreding geconstateerd. Het bedrijf verwijderde het asbest op een niet correcte wijze. Naar aanleiding van de overtreding in 2017 is het bedrijf op de hoogte gebracht dat als het nog een keer eenzelfde asbestovertreding zou begaan het bedrijf voor een periode stilgelegd zou worden.

Afronden

Op 7 december 2018 constateerde een inspecteur van de Inspectie SZW dat het sloopbedrijf wederom asbestwerkzaamheden verrichtte maar dit niet op een veilige en gezonde manier deed. Naast de opgelegde boete zal het bedrijf vanaf 17 mei al haar asbestwerkzaamheden moeten stilleggen. Het bedrijf mag van de Inspectie SZW nog voor één specifiek project op vrijdag 17 mei afrondende werkzaamheden verrichten.

Rechter

Het bedrijf had bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening ingediend om de stillegging te voorkomen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de staatssecretaris zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat eerdere boetes niet hebben geleid tot voldoende gedragsverandering bij het bedrijf. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter heeft het bezwaar van het bedrijf tegen de tijdelijke stillegging geen redelijke kans van slagen.

Arbobesluit

Bij het sloopbedrijf heeft de Inspectie naast asbest gerelateerde overtredingen ook nog vier andere overtredingen van het Arbobesluit in het verleden geconstateerd.

Vleesfabriek Opmeer

De Inspectie SZW heeft woensdag alle werkzaamheden in de productiehal van een vleesfabriek in Opmeer (Noord-Holland) stilgelegd nadat dinsdag een tiental medewerkers onwel raakten door nog onbekende oorzaak. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels weer thuis, aldus de inspectiedienst.

Arbeidsomstandigheden

Ook bleek dat er al vier keer eerder medewerkers in de fabriek onwel zijn geraakt. De werkgever moet nu onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. Tot die tijd mag er niet worden gewerkt. Als de arbeidsomstandigheden voor medewerkers weer veilig zijn heft de Inspectie SZW de stillegging op.

Gelders afval- en grondbewerkingsbedrijf

Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat het een afval- en grondbewerkingsbedrijf in de provincie Gelderland verdenkt van gesjoemel met (vervuilde) grond. De grond is op meerdere locaties in Nederland toegepast. De politie heeft dinsdag vier locaties van het bedrijf doorzocht en tijdens de doorzoekingen tijdelijk stil gelegd.

Keten

Het bedrijf heeft meerdere ondernemingen op vier locaties in de provincie Gelderland. Ze nemen onder meer vervuilde grond in, reinigen die grond, mengen de grond en passen de grond weer toe op locaties. De bedrijven hebben de hele keten van inname van vervuilde grond tot aan de vrijgave van de gereinigde grond voor toepassing in handen, aldus het OM.

Saneringslocaties

De bedrijven worden ervan verdacht dat zij tussen 2012 en 2016 grond hebben ingenomen die zij niet mochten innemen. Dit omdat de grond afkomstig was van saneringslocaties die vervuild waren met te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën. De bedrijven in Gelderland konden deze grond niet op juiste wijze zelf reinigen. Daarnaast zouden de bedrijven vervuilde grond die ze wel mochten innemen niet op juiste wijze hebben gereinigd voor die weer werd toegepast. Om hoeveel grond het gaat is onderwerp van onderzoek, maar de schatting is dat het gaat om enkele duizenden vrachtwagens. Er is door het vermoedelijke gesjoemel grond toegepast waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Dat is onwenselijk, aldus het OM.

Verdenkingen

De verdenkingen zijn handelen in strijd met de omgevingsvergunning, valsheid in geschrifte, overtreding van wet bodembescherming en van de wet milieubeheer. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart in het najaar van 2018, naar aanleiding van rapporten van de omgevingsdienst.

Wet bodemverontreiniging

De wet bodembescherming is er om de bodemkwaliteit te beschermen, aldus het OM. ‘In de wet zijn voorschriften opgenomen om milieuschade en milieuverontreiniging te voorkomen. Partijen grond met daarin verschillende waarden van vervuiling mogen niet samengevoegd worden. Als je namelijk telkens schone grond met vervuilde grond mengt, hou je uiteindelijk geen schone grond meer over.’

Bron: Persberichten Inspectie SZW en Openbaar Ministerie

SDU HSE Actueel