Dit zijn essentiële eisen voor machineveiligheid in de toekomst

Machines kunnen steeds meer. Ook op de werkvloer. TNO doet een voorstel voor essentiële veiligheids- en gezondheidseisen op het gebied van machineveiligheid. Daarmee moet de Machinerichtlijn toekomstbestendig worden. Met name voor machines die uitgerust zijn met machine learning.

We moeten nadenken over de machineveiligheid en machine learning van morgen. De robotindustrie maakt met een ontwikkeling door. Industriële machines zijn steeds sneller, accurater en mobieler. Netwerken zijn steeds makkelijker aan elkaar en aan het internet gekoppeld.

Machineveiligheid en machine learning

Daarom publiceerde TNO al eerder een aantal rapporten over de opkomende risico’s voor arbeidsveiligheid, machineveiligheid en nieuwe technologieën. Het vierde rapport gaat over de Machinerichtlijn en machines die uitgerust zijn met machine learning. TNO heeft een deskstudie uitgevoerd en experts op het gebied van robotica en machine learning geïnterviewd. De resultaten hiervan staan in het rapport “Essentiële V&G eisen voor industriële machines uitgerust met machine learning” (website Arboportaal).

Essentiële V&G eisen

Voorstellen van TNO voor essentiële V&G eisen rond machineveiligheid en machine learning:

  • Een machine met machine learning technologie moet in staat zijn om adequaat en passend te kunnen reageren op de mens.
  • Een machine met machine learning technologie moet aangeven welke acties deze gaat ondernemen en op basis van welke informatie.
  • Machines met machine learning mogen geen beslissingen of overwegingen maken in relatie tot schade aan mens en omgeving.
  • Machine learning mag niet leiden tot acties van de machine buiten zijn gedefinieerde taak en bewegingsruimte.
  • Machines met machine learning technologie dienen bij verkeerde beslissingen van de machine achteraf corrigeerbaar te zijn om te voorkomen dat het in de toekomst op dezelfde manier fout gaat.
  • De acties van een machine met machine learning technologie moet vooraf en achteraf te herleiden zijn op basis van transparantie in toegepaste datasets, testomgevingen en afwegingskaders of toetsingscriteria voor beslissingen van algoritmen.
  • Het beslisproces van een machine met machine learning technologie moet gelogd worden en bewaard blijven.

Bron: Arboonline.nl