Dit vinden werknemers van arbodiensten

Zijn werknemers tevreden over de contactpersoon van de arbodienst waarmee zij te maken hebben? Zij zijn beter te spreken over de werkwijze en toegankelijkheid van de arboprofessionals bij arbodiensten. Ook vinden zij dat deze professionals beter omgaan met privacy. Intussen zien we in de praktijk steeds meer taakdelegatie.

Dat zijn enkele conclusies uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos naar arbodiensten. Ipsos ondervroeg ruim 900 medewerkers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst. Verschillende aspecten zijn onderzocht, zoals de communicatie met de arbodienst, de gemaakte afspraken en de manier van werken. Hierbij kwam niet alleen de dienstverlening van de bedrijfsarts, maar ook die van de casemanager of contactpersoon en ‘andere medewerkers’ van de arbodiensten aan de orde.

Waardering voor casemanagers

Zo’n 70 procent gaf aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn over de arbodienst. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2016. Maar de waardering voor casemanager of contactpersoon van de werknemers is gestegen, zo blijkt. Gaf in 2016 bij een soortgelijk onderzoek 66 procent van de ondervraagden nog aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ over hen te zijn. In april van dit jaar was dat 71 procent. Vooral als het gaat om de vriendelijkheid, de duidelijkheid van gemaakte afspraken, het nakomen ervan en de genomen tijd voor de werknemer liggen de scores hoog.

Tevreden over privacy

Tevens wordt de casemanager beter beoordeeld op gebied van privacy. Zo steeg het percentage medewerkers dat zich (zeer) tevreden toonde over het vertrouwelijk omgaan met (medische) gegevens tussen 2016 en 2019 van 66 naar 75 procent. Ook het oordeel over andere medewerkers van de arbodienst is onderzocht. 63 procent van de ondervraagden zei hier ‘zeer tevreden’ of ‘tevreden’ over te zijn. Zij zijn vooral content over de vertrouwelijkheid waarmee met vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan en de duidelijkheid van de gemaakte afspraken.

Teamwork en maatwerk arbodiensten

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL. Volgens OVAL-directeur Petra van de Goorbergh laten de uitkomsten positieve effecten van taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg zien. “Het draait tegenwoordig niet alleen om de bedrijfsarts en die benadering blijkt goed te werken. Goede bedrijfsgezondheidszorg en preventie vraagt namelijk om teamwork waarbij krachten van – behalve bedrijfsartsen – casemanagers, arboverpleegkundigen en andere professionals worden gebundeld. Zo wordt ieder op zijn of haar deskundigheid ingezet en is meer ruimte voor maatwerk. En daar is meer en meer tevredenheid over en waardering voor, zo blijkt.”

Het effect van taakdelegatie

Voor OVAL is taakdelegatie een belangrijke ontwikkeling. Door onder strikte voorwaarden en zorgvuldig en verantwoord bepaalde taken over te dragen aan andere arboprofessionals wordt de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender. Bovendien verbetert de kwaliteit doordat er sneller een professional kan worden ingezet. “De bedrijfsarts houdt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid, maar krijgt meer tijd om alleen die werkzaamheden te doen die echt alleen hij kan uitvoeren”, legt Van de Goorbergh uit. “De bedrijfsarts heeft daardoor ook meer ruimte om verzuim te voorkomen door werkgevers te adviseren over preventie.”

Werkwijzer Taakdelegatie

Begin mei heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogeheten Werkwijzer Taakdelegatie gelanceerd. Hierin staat wat taakdelegatie inhoudt en wordt uitgelegd hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Kern van de samenwerking is dat bepaalde uitvoerende taken worden uitgevoerd door specialisten, zoals de casemanager of arbeidsdeskundige. Doel is verhoging van de  kwaliteit door doeltreffender te werken.

Bron: Het Trendrapport klanttevredenheidsonderzoek(pdf) – Arboonline.nl