Covid-19 en de RI&E

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het COVID-19-virus. Veel branches en bedrijven werken met speciale corona-protocollen. Het is belangrijk om hierbij de link met de RI&E te maken. Maar ook thuiswerken, dat door de maatregelen enorm toegenomen is, vraagt om aandacht.

Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen, heeft dit effecten op de RI&E en het plan van aanpak. Wellicht zijn bepaalde risico’s momenteel verminderd, bijvoorbeeld doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat er nieuwe risico’s ontstaan als gevolg van wijzigingen, bijvoorbeeld doordat medewerkers alleen werken of minder ruimte hebben om te werken.

Luister hier ook de podcast over de corona-maatregelen en de RI&E.

Juridisch afgedekt: updaten RI&E en plan van aanpak

Inspectie SZW handhaaft op risico’s op besmettingen (Arbowet, artikel 3 en 5), dus ook op besmetting door COVID-19. De Inspectie heeft laten weten dat zij toezien op:

  1. Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht (bijvoorbeeld in ziekenhuizen).
  2. Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland (bijvoorbeeld in winkels).

Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Inspectie SZW controleert de regelgeving uit de Arbowetgeving. Door het risico en de maatregelen (het corona-protocol) op te nemen in de RI&E, voldoet u aan de eisen vanuit de Arbowetgeving. De Inspectie SZW heeft laten weten dat een corona-protocol bedrijven niet ontslaat van de plicht om een RI&E uit te voeren. Let wel op dat als u toetsingsplichtig bent, de aanpassingen in de RI&E moeten worden getoetst (klik hier voor meer informatie over toetsen in het algemeen en hier voor specifieke informatie over de Covid-19 module).

Thuiswerken

Niet alleen besmettingsgevaar is een risico wat mogelijk nieuw is in uw bedrijf. Als er sprake is van thuiswerken (plaatsonafhankelijk werken), is daar specifieke aandacht voor nodig. Klik hier voor meer toelichting over de regels die hieraan zijn verbonden.

Corona-virus

In de RI&E moet het corona-virus expliciet als risico worden benoemd en er moeten maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. Is er een corona-protocol voor uw branche? Dan is daar ongetwijfeld al veel bruikbare informatie uit te halen. De SER heeft een (uitgebreide) handreiking geschreven waarin adviezen worden gegeven voor maatregelen voor specifieke situaties.
LET OP: Maakt u gebruik van een branche-RI&E? Dan zijn er wellicht al modules over plaatsonafhankelijk werken en het corona-virus opgenomen. Als die modules er niet in zitten, zullen deze onderwerpen nu wel moeten worden toegevoegd aan uw RI&E.

Aanpassingen? Kijk gelijk verder!

Als er met het oog op besmettingsgevaar door het corona-virus aanpassingen worden gedaan aan werkplekken of werkprocessen, kijk dan of andere risico’s uit de RI&E direct kunnen worden meegenomen. Als er aanpassingen in meubilair worden gedaan, of aanpassingen in opstellingen, is het misschien mogelijk om gelijk naar bijvoorbeeld verbetering van werkhoudingen te kijken. Kunnen die ook geoptimaliseerd worden? Zo slaat u twee vliegen in één klap. Pak het plan van aanpak erbij om te kijken welke punten nu direct kunnen worden meegenomen.

Aanpassingen in een gebouw, werkplek of werkproces zijn altijd een reden om, voor dat onderdeel, de RI&E te herzien. Op die manier wordt nagegaan of de aanpassingen om blootstelling aan het corona-virus tegen te gaan niet tot andere nieuwe risico’s op andere vlakken leidt.

Voorlichting

Goede voorlichting is essentieel om de maatregelen en aanpassingen tot een succes te maken. De continue herinnering aan 1,5 meter afstand houden die we overal in het straatbeeld zien, is een goede illustratie van het feit dat het nodig is mensen te herinneren aan afspraken. Natuurlijk weet iedereen dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Het is geen onwil, maar het is ook geen automatisme en daarom is het nodig dat we er overal, telkens weer aan worden herinnerd (zie ook het blog Op gepaste afstand aan het werk).

Voor de algemene voorlichting over het corona-virus op de werkplek, ontwikkelde NAPO speciale filmpjes:


Bron: RIE.nl