Coronavirus en mondmaskers

Coronavirus mondkapjes kopen:

Zodra een virus uitbreekt zoals Ebola of Coronavirus grijpt de wereld in paniek naar mondkapjes en handdesinfectanten. Echter kennis schiet tekort bij de gebruiker. Middels deze uitleg geven wij meer duidelijkheid zodat u weet wat u koopt.

Coronavirus: wat te doen?

Bescherming van uzelf tegen coronavirus, of anderen beschermen tegen besmetting door uzelf indien u vermoed besmet te zijn, kan op verschillende manieren. We noemen de belangrijkste manieren:

 • Mondkapjes / mondmaskers
 • Handontsmetting middels ontsmettende handalcohol, handgels en wipes (doekjes).
 • Voorkom aanraking van uw handen met neus en mond. Hierbij heeft ieder type mondmasker ook al een functie.
 • Vermijd grote groepen mensen, openbaar vervoer, dus daar waar veel mensen dicht bij elkaar verzameld zijn.

Mondkapjes / mondmaskers tegen Corona virus:

Deze groep mondmaskers bestaat uit twee groepen: chirurgisch maskers en ademhalingsbeschermingsmaskers:

Het chirurgisch mondmasker beschermt de patiënt tegen ziekteverwekkers uit de neus of mond van bijv. medisch personeel. Daarnaast beschermt het de gebruiker voor het aanraken met de handen of de handschoenen aan eigen mond of neus.

Chirurgische mondneusmaskers moeten voldoen aan de Medische Hulpmiddelen richtlijn en aan de NEN-EN 14683 norm. Er zijn drie typen:

 • Type I mondmasker: Bedoeld voor patiënten en cliënten, niet voor het medisch personeel.
 • Type II mondmasker: Voor gebruik door medisch personeel, in die gevallen waarbij een mondneusmasker vereist is, maar waar er geen risico bestaat op spatten van lichaamsvloeistoffen.
 • Type IIR masker: Dit is de niet-vochtdoorlatende variant. Het is bedoeld ter bescherming van de neus- en mondslijmvliezen tegen spatten van lichaamsvloeistoffen.

Het ademhalingsbeschermingsmasker: dit is een persoonlijk beschermingsmiddel en beschermt de gebruiker tegen ziekteverwekkers die via de lucht verspreid kunnen worden. Het ademhaling beschermingsmasker, altijd aangegeven met FFP, moet voldoen aan de Europese richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen en aan NEN-EN 149+A1. Gebruik bij een disposable ademhalingbeschermingsmasker het type zonder uitademventiel, immers bij een ventiel bestaat het risico dat bij spatten druppels via het ventiel binnendringen.

3 typen FFP beschermingsmaskers:

Het grootste verschil tussen FFP1, FFP2 en FFP3 is de filtercapaciteit. Een FFP3-masker heeft de hoogste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is het minst effectief. In de zorg wordt vooral gebruik gemaakt van FFP1- en FFP2-maskers. In protocollen , bekend bij medisch personeel, is beschreven welk type masker u moet gebruiken. Het type staat op de verpakking.

 • FFP1 masker: het laagste prestatieniveau van een beschermingsmasker. Een FFP1 masker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden. De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van het norovirus.
 • FFP2 masker: dit is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een efficiëntie van 94%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 8%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van TBC.
 • FFP3 masker: De FFP3 klasse biedt de hoogte bescherming en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2%. Dit masker wordt o.a. gebruikt bij het werken met cytostatica.

In het geval van Coronavirus worden FFP2 of FFP3 maskers gebruikt, bij voorkeur zonder ademhalingsventiel.

Verschillen mondmaskers:

Er zijn dus belangrijke verschillen tussen een chirurgisch masker (bijv. Type II) en een ademhalingsbeschermingsmasker (bijv FFP2).

 1. Een chirurgisch masker, veelal 3-laags Type II, houdt vloeistofspatten tegen, maar geen kleine deeltjes, zoals virussen, bacteriën en fijne stofdeeltjes.
 2. Indien de gebruiker beschermd wil zijn tegen risico’s van buiten, bijv. in het geval van het Corona virus, dan wordt een ademhalingsbeschermingsmasker (FFP-masker) aanbevolen want die houdt die deeltjes wel tegen. Het beschermt de gebruiker bijvoorbeeld voor besmetting bij een hoestende patiënt met een infectieziekte. Het beschermt ook tegen het inhaleren van kleine deeltjes tijdens een handeling bij een patiënt die aerosolen veroorzaakt, zoals een bronchoscopie.
 3. Daarnaast sluit het chirurgisch masker niet goed aan op het gezicht waardoor ongefilterde lucht langs de randen ingeademd en uitgeademd wordt. Een FFP masker sluit beter af rondom kin en bovenlangs de neus en langs de zijkanten van het gezicht.

Hoe gebruikt u een mondmasker?

 1. Zorg dat de handen altijd schoon zijn, eventueel eerst gedesinfecteerd met een handalcohol of handgel.
 2. Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht. Als het masker niet goed aansluit kunt u ongefilterde vervuilde lucht via de randen inademen.
 3. Het masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen van het masker niet goed aan op het gezicht. Goed scheren is daarom belangrijk.
 4. Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is.
 5. Trek het masker open en buig daarbij de neusbeugel licht.
 6. Houdt het masker in één hand en de elastieken in de andere hand.
 7. Houdt het masker onder de kin en plaats de elastieken op de kruin van het hoofd.
 8. Controleer of de flap onder de kin goed naar achteren zit.
 9. Plaats het onderste elastiek onder de oren. De banden kruisen niet.
 10. Plaats de bovenkant van het masker net onder de neusbrug. Dat is het zachte deel van de neus. Druk het masker met twee handen aan beide zijden tegelijkertijd aan. Beweeg daarbij van boven naar beneden. Als u deze handeling niet goed doet, ontstaat er snel een kier.
 11. Voel of het masker goed aansluit.
 12. Het masker is voor éénmalig gebruik, deponeer het na gebruik in de afvalbak. Laat het masker dus niet onder de kin bungelen, en stop het ook niet in uw zak.
 13. Als u lekkage vermoed probeer het masker dan zodanig te plaatsen dat dit niet meer gebeurt of controleer dit met een lektest:
 1. Bedek het masker met de handen;
 2. Adem krachtig uit bij een masker zonder uitademventiel;
 3. Controleer of er geen lucht via de kieren naar buiten gaat.

Hoe verwijdert u een mondmasker?

 1. Doe eerst uw handschoenen uit.
 2. Desinfecteer de handen als het masker wordt gebruikt ter bescherming van gebruik micro-organismen. Zet dan het mondmasker als volgt af:

-Kin naar voren. Naar voren buigen met het gezicht naar voren.
-Pak beide elastieken met twee handen vast en trek het over het hoofd. Raak daarbij het gezicht en het masker niet aan.

Bron: Medicamarkt.nl