Corona meldingen en aanpak van de Inspectie SZW

Staatssecretaris Van ’t Wout informeert over aanvullende informatie over cijfers van de inspectie over het aantal meldingen rondom corona.

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2020

Naar aanleiding van mijn toezegging in het AO Arbeidsomstandigheden van woensdag 11 november jl. doe ik u hierbij de informatie toekomen over de corona meldingen en aanpak van de Inspectie SZW, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling SZW. Voor een uitgebreid overzicht van de inzet en inspanningen van de Inspectie voor 2021 verwijs ik u naar het Jaarplan van de Inspectie SZW, dat ik op 11 november aan uw Kamer heb toegezonden (Kamerstuk 35 570 XV, nr. 12).

In de begeleidende brief bij het jaarplan heb ik u onder andere bericht over de toename van het aantal meldingen dat de Inspectie als gevolgen van corona heeft ontvangen in 2020. Hierbij ontvangt u daarvan een actualisatie.

Aantal coronagerelateerde meldingen neemt verder toe

Het aantal meldingen dat de Inspectie SZW in 2020 heeft ontvangen is als gevolg van Covid-19 sterk toegenomen. Tot en met 8 november (week 45) heeft de Inspectie 12.599 meldingen ontvangen. Dat is een stijging van 92% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Van de 12.599 meldingen zijn er 5.874 direct dan wel indirect gerelateerd zijn aan Corona. Binnen de categorie Corona zijn er 1.194 meldingen die betrekking hebben op arbeidsmigranten.

Download op de website van de Rijksoverheid de ‘Kamerbrief over aanvullende informatie cijfers van de inspectie over aantal meldingen rondom corona’