Commissie Van Straalen: vereenvoudig invullen RI&E

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven (Commissie Van Straalen) heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris Van Ark (SZW) waarin ze pleit voor het verlagen van de drempel voor het invullen van een RI&E. De verplichting in de Arbo-wetgeving om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren levert namelijk regeldruk bij bedrijven op, aldus de commissie.

Sectoren zonder branche-RI&E

Doordat er steeds meer elektronische middelen oftewel tools aangeboden worden, zijn veel ondernemers al overgegaan tot het invullen van een RI&E en het uitvoeren van een plan van aanpak. Het is echter nog steeds zo dat een belangrijk deel van de (MKB-)bedrijven met personeel geen RI&E heeft ingevuld en voorhanden heeft.
Er zijn ook nog sectoren waar geen (elektronisch) middel beschikbaar is. In dat geval adviseert de commissie deze op te zetten.

Gebruik vereenvoudigen

In sectoren waar wel al bestaande elektronische middelen voor de RI&E voorhanden zijn, kan de drempel verlaagd worden door het gebruik verder te vereenvoudigen. Dit kan bijvoorbeeld door deze middelen meer te voorzien van een sectorspecifiek menu, zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat aan het invullen en doorlopen van niet-relevante velden en teksten. Verder is het belangrijk dat deze tools opnieuw en daarna periodiek beoordeeld worden op gebruiksgemak.

Plan van aanpak

De Commissie Van Straalen adviseert het kabinet en specifiek het ministerie van SZW te bevorderen dat dit advies verder uitgewerkt wordt in een plan van aanpak, en de commissie op de hoogte te houden van de vorderingen.

Tegelijkertijd met het advies van de Commissie Van Straalen kregen de staatssecretarissen het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 aangeboden, eveneens een advies ter verbetering van regelgeving voor het MKB.

Bron: HSE actueel