Chemelot wil 85 procent minder lachgasuitstoot

Chemelot heeft een reactie gegeven op de berichtgeving rondom de uitstoot van lachgas (N2O) in Nederland. Het gaat daarbij in het bijzonder om een artikel dat recentelijk is verschenen in NRC Handelsblad. In het artikel Lachgas, het stille klimaatprobleem van Limburg schrijft NRC dat op Chemelot de grootste industriële uitstoters van lachgas zijn gevestigd. Chemelot stelt nu de installaties op het terrein te willen verduurzamen. Het bekijkt daarom de technische mogelijkheden om de lachgasuitstoot met 85 procent te verminderen.

Minder lachgasuitstoot binnen een aantal jaren

Chemelot wil de vermindering van lachgasuitstoot binnen een aantal jaren realiseren. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen is mede aan de overheid gevraagd om mee te denken. Het gaat dan om mogelijkheden voor regelgeving, financiering en beleid.

Lastig: nooit eerder milieuregels lachgasuitstoot

Binnen de industrie is dit lastig, aldus Chemelot. Ten eerste vanwege het feit dat er simpelweg nooit eerder milieuregels voor lachgasuitstoot zijn opgesteld. Ten tweede omdat de lachgasuitstoot bij de productie van caprolactam en acrylonitril geen onderdeel uitmaakt van het Europees emissiehandelssysteem ETS. Reden hiervoor is dat er onvoldoende caprolactam- en acrylonitrilfabrieken in Europa zijn gevestigd om mee te kunnen benchmarken. En laat een benchmark nu precies een vereiste zijn om deel uit te maken van het ETS-systeem.

Bijdragen aan bereiken doelstellingen klimaatakkoord

Chemelot is met diverse partijen in gesprek over de manier waarop installaties kunnen worden verduurzaamd volgens de daarvoor geldende regelgeving. Met deze aanpak wil het chemische bedrijventerrein bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord.

Voor lachgas ontbreekt tot nu toe heldere regelgeving en maatregelen die dit reguleren, zo blijkt ook uit de gesprekken die zijn gevoerd in het klimaatberaad. Het reguleren hiervan kan zeker een positieve bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen, zo stelt Chemelot in een reactie op het artikel.

Bron: Chemelot

Arboonline.nl