Campagne voor bestrijding gevaarlijke stoffen landbouw

Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren introduceert de campagne ‘Pak Stof aan’. Hiermee wil zij bereiken dat werkgevers en werknemers zich bewust worden van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en helpen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Het komt regelmatig voor dat werknemers in de agrarische en groene sector worden blootgesteld aan stoffen die schadelijke deeltjes bevatten van planten of dieren. Het inademen hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor de longen en daarmee gezondheid van werknemers. Jaarlijks overlijden er ruim drieduizend mensen aan de gevolgen hiervan. Tanja de Jong, projectleider van Stigas, benadrukt in een nieuwsbrief het belang van de campagne en waarschuwt ook, omdat het even kan duren voordat de werknemers gezondheidsklachten krijgen, maar als het eenmaal zover is niet altijd kan worden verholpen.

Initiatieven

Stigas gaat meer bewustzijn creëren door voorbeelden uit de praktijk te verspreiden en steun en advies te geven aan bedrijven. Indien nodig worden er ook stofmetingen gedaan. Samen met het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht worden er gezondheidschecks gedaan en stoftesten uitgevoerd. Vervolgens kunnen bedrijven bepalen of zij maatregelen moeten nemen. Eerder bleek dat Inspectie SZW ook regelmatig controles uitvoert om te zien welke stappen bedrijven ondernemen om blootstelling aan met name kankerverwekkende stoffen te voorkomen.

Bron: Werkenveiligheid.nl en Stigas