‘Breedplaatvloerendiscussie is echt nog niet voorbij met verschijnen OVV-rapport’

Simon Wijte worstelt met de conclusies Onderzoeksraad over de instorting in Eindhoven. Koppelstaven die vier keer zo lang zijn , zoals volgens de OVV zou moeten, is hij nog nooit tegengekomen. “Feit blijft dat we met honderden gebouwen kampen met die zwakke voeg.”

De directeur van bureau Hageman was op zijn zachtst gezegd verbaasd toen hij donderdag de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid las over de instorting in Eindhoven. Die stelde dat de onhechting van het stortbeton en de onderschil, weliswaar was opgetreden, maar zeker niet de hoofdoorzaak was van de instorting, zoals hijzelf een jaar geleden concludeerde.

De problemen in Eindhoven begonnen volgens de OVV bij het verdraaien van de vloeren met een kwartslag. Dan kon BAM makkelijker afschot aanbrengen zonder dat de vloeren daardoor veel dikker zouden worden.  Alleen moet je dan volgens de Raad wel zorgen dat de wapeningsstaven over de hele overspanning doorlopen. Ongeacht of er nou delaminatie optrad of niet, die koppelstaven waren volgens de raad te kort. Het ontwerp was door de draai van een kwartslag, veel te kwetsbaar geworden waardoor de krachten in voeg veel te groot werden.

Dat hele stappenplan komt het in het OVV rapport verder niet voor

Wijte werd zelfs even boos toen hij op pagina 7 van het rapport las dat de focus verlegd moet worden van het stappenplan dat als leidraad fungeert bij het beoordelen van de veiligheid van alle Nederlandse gebouwen met bollenvloeren. Behalve in die beschouwing aan het begin en het persbericht komt hij het woord stappenplan verder in niet meer tegen het rapport en de bijlagen niet meer tegen.

Een dag later zijn de emoties wel wat geluwd, maar vragen heeft hij nog volop. Hij zou graag met de onderzoekers van Horvat & Partners spreken die het technische onderzoek namens de OVV voor hun rekening namen.  Hij zal een verzoek daarvoor bij de raad neerleggen. “Het is niet zo dat er een onoverbrugbaar gat gaapt tussen onze rapporten, we zijn het eens over het gebrek van sterkte van de voeg wel eens, maar de verschillen in de oorzaak en de beschreven analyse vragen om verduidelijking. “

“Ik interpreteer de normen over de voegen en koppelstaven echt anders”

De normen waarop Horvat zich in het rapport beroept, interpreteert hij anders. “In mijn beleving kan je nog steeds constructies bouwen waarbij je de vloerplaten dwars op de overspanningsrichting legt, om welke reden dan ook. Als je maar zorgt dat de aanhechting van het stortbeton op de onderschil in orde is. En dat heeft dus weer te maken met dat opruwen van de laatste.  Koppelstaven die fors langer zijn dan die van de parkeergarage in Eindhoven, ben ik nog niet tegengekomen.

diagram-selectie-breedplaatvloeren

Het stappenplan dat Simon Wijte ontwikkelde voor het ministerie van Binnenlandse Zaken

In aanloop van de publicatie van zijn eigen onderzoeksrapport heeft Wijte intensief contact gehad met de onderzoekers van de OVV.  Maar daarna werd het stil. Anders dan BAM, leverancier BubbleDeck en constructeur Archimedes heeft hij het rapport vooraf niet ingezien. Voor zover hij weet geldt dat ook voor de onderzoekers van TNO.

De meeste vloeren die we nu testen zijn een stuk sterker

Wijte wil daarom vooral weten wat de precieze consequenties nu zijn voor de lopende inventarisatie van gebouwen en het stappenplan. Binnen de werkgroep van het ministerie waarin VN Constructeurs, Bouwend Nederland en de Prefab Industrie vertegenwoordigd zijn,is er volgens hem weinig discussie meer over de uitgangpunten en de aanpak.

In het laboratorium van de TU Eindhoven, waar Wijte deeltijd hoogleraar is, doet hij al een tijd onderzoek naar de sterkte van verschillende breedplaatvloersystemen, ook met gewichtsbesparende elementen, zoals bollenvloeren. De meesten presteren aanzienlijk beter dan de BubbleDeck-vloeren die hij vorig jaar voor zijn onderzoek naar Eindhoven op de pijnbank legde. “Maar het is zeker niet gezegd dat ze allemaal voldoen aan de eisen voor constructieve veiligheid van de bestaande bouw. De breedplaatvloerenkwestie is echt nog niet van de baan.”

Legplan uit het Onderzoeksrapport voor Veiligheid

Legplan uit het Onderzoeksrapport voor Veiligheid

Bron: Cobouw.nl