Brandveiligheid gevelplaten centraal in rondetafelgesprek Tweede Kamer

Donderdag 6 september jl. organiseerde de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een rondetafelgesprek over de brandveiligheid van gevelplaten. Kamerleden konden vragen stellen aan vertegenwoordigers van de branchevereniging van isolatiemateriaal, de brandweer, een aantal brandveiligheidsexperts, het Verbond van Verzekeraars en de VNG. Namens het IFV zat lector Brandpreventie René Hagen aan tafel.

Hagen startte zijn betoog met de constatering dat we het in deze bijeenkomst hebben over de risico’s van kunststoffen in de buitengevel, maar dat we diezelfde kunststoffen ongestoord toepassen in onze matrassen en meubels.

Verder gaf hij aan dat het nog te vroeg is om de situatie van gevels in Nederland te linken aan de gevolgen van de brand in Grenfell Tower in Londen: “Inmiddels is bekend dat er bij Grenfell Tower veel meer aan de hand was dan alleen een brandbare gevel. Om precies te weten wat er is gebeurd, moeten we de nu nog lopende onderzoeken in Engeland afwachten. Het eerste rapport wordt in november verwacht.”

Juiste perspectief

Ten slotte pleitte Hagen ervoor om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen: “Er zijn tot nu toe wereldwijd maar enkele gevelbranden geweest die hebben geleid tot enkele dodelijke slachtoffers. In Nederland heeft een dergelijke situatie zich nog niet voorgedaan. Wat we wel weten is dat branden in bekleed meubilair en matrassen zorgen voor ongeveer 25% van alle dodelijke slachtoffers bij woningbranden. En dat ouderen oververtegenwoordigd zijn in de statistieken van dodelijke woningbranden. Hoewel ik geenszins wil suggereren dat er niet gekeken moet worden naar de risico’s op en van gevelbranden, adviseer ik u de brandveiligheidszorgen in het juiste perspectief te plaatsen en deze beide onderwerpen met prioriteit ter hand te nemen.”

Position paper

René Hagen heeft voor dit rondetafelgesprek een position paper gemaakt.
Position paper brandveiligheid gevelplaten

Meer informatie op website Tweede Kamer

Kijk het rondetafelgesprek terug en download de position papers van de andere genodigden op de website van de Tweede Kamer.

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid