Brandende prullenbak schiet te kort voor test brandgevaarlijke gevels

De wettelijke brandtest waaraan Nederlandse gevels moeten voldoen is veel te slap. Brandende containers of brommers vormen vaak de brandhaard van gevelbranden, terwijl er alleen wordt getoetst aan een prullenbakbrand.

Dat stellen bijna alle deskundigen die vanmiddag door een commissie van de Tweede Kamer worden gehoord over de brandveiligheid van gevels. Aanleiding voor het rondetafelgesprek is de brand van de Grenfell toren in Londen, vorig jaar juni waarbij 72 doden vielen. In de nasleep van de ramp werden in Engeland maar ook in andere landen woongebouwen met brandgevaarlijke gevels gesloten.  In Nederland sloten een gebouw van de Hogeschool Rotterdam en een verzorgingshuis in Nijmegen de deuren. Hoe gevaarlijk de situatie aan de Nederlandse gevels nu echt is, wil de Tweede Kamer nu weten.

Uit de position-papers die verzekeraars, brand-experts en leveranciers van isolatiematerialen instuurden voor het rondetafelgesprek komt naar voren dat iedereen twijfelt aan het realiteitsgehalte van de verplichte brandtest waaraan gevels nu worden onderworpen. De single burning item-test  of SBI, gaat uit van een brand in een prulllenbak in een hoek van een ruimte. Die brand houdt zo’n 20 minuten aan en ontwikkelt beperkte hitte. Hij dateert nog uit de tijd dat bouw- en brandveiligheidsexperts de overtuiging hadden dat een brand aan een gevel geen groot gevaar oplevert voor de bewoners in het gebouw omdat er voldoende tijd overblijft om te vluchten.

Directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat het in de praktijk vaak containers of bromfietsen aan de voet van gebouwen zijn die leiden tot gevelbranden. Daarbij ontwikkelt zich een veel grotere hitte met het gevaar dat de brand zich veel sneller over de gevel verplaatst. Ook de overige omstandigheden zijn in de praktijk vaak heel anders dan in de gekunstelde situatie van het testlaboratorium. Bovendien wijkt de uiteindelijke opbouw van een gevelsysteem vak ook nog af van wat er wordt getest en wordt er geen rekening gehouden met bijvoorbeeld kozijnaansluitingen.

Doorboren gevel kan desastreus zijn

Waar de regelgeving volgens het Verbond van verzekeraars helemaal geen rekening mee houdt zijn aanpassingen en verbouwingen die later plaatsvinden. Als een gevel doorboord wordt voor het plaatsen van een lamp of een zonnepaneel of het doorvoeren van een kabel,  kan dat een desastreus effect hebben op de brandveiligheid. Daarom moet er veel breder worden gekeken en pleit het verbond voor een integrale benadering van brandveiligheid.

Sandwichpanelen beschouwen de meeste verzekeraars volgens De Boer als zeer brandbaar. Ze worden weliswaar vooral voor bedrijfsgebouwen gebruikt, maar op bedrijventerreinen bevinden zich geregeld woningen boven dergelijke gebouwen. De bewoners lopen volgens De Boer reeël gevaar. Maar daken van woonhuizen baren veel verzekeraars minstens zo sterk zorgen. Dakbranden verspreiden zich gemakkelijk tussen verschillende woningen via de polystyreen-isolatie die veel wordt toegepast bij popluaire daksystemen.

Brandklassen stapelen kan niet

Brandveiligheidsinstituut Efectis buigt zich is al sinds vorig jaar over een nieuwe testnorm, samen met Britse, Duitse, Zweedse en Hongaarse zusterorganisaties. Die norm gaat volgens Rene de Feijter van Efectis uit van veel grootschaliger testen dan de bescheiden prullenbakbrand van de SBI-test.  “Brandklassen stapelen kan namelijk niet. Twee gevelmaterialen die elk brandklasse B voldoen leveren niet per definitie een gevel op die ook aan die klasse voldoet.

Zelfs de NVPU, de vereniging polyurethaan hardschuim-fabrikanten wijst in haar bijdrage aan het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer op de tekortkomingen van de SBI test. De vereniging wijst erop dat in Engeland al langer full-scale geveltesten zijn voorgeschreven met testwanden van minimaal acht meter hoogte die aan meerdere brandscenario’s worden blootgesteld. De NVPU wijst er ook op dat de nagebouwde gevel van Grenfell in het lab van het Britse BRE weliswaar snel vlam vatte, maar dat een vergelijkbare gevel voorzien van zogenaamd onbrandbaar isolatiemateriaal (Euroklasse A), nog eerder faalde.

Bron: Cobouw.nl