Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening in de maak

De Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB) houdt een bijeenkomst voor alle BHV-opleiders in Nederland. Doel: komen tot de oprichting van een professionele en onafhankelijke Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening.

Ter voorbereiding op de oprichting van de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening hebben de NVB en oud-minister Rita Verdonk verkennende gesprekken gevoerd met gerenommeerde BHV-opleiders. Dit zijn onder meer ACM Opleidingen, BHV Nederland, BHV.nl, G4S, Het Veiligheidsinstituut, Inprevo, Mankr8, BHV-Oké en Trigion.

Tijdens deze verkennende gesprekken hebben partijen gesproken over de invulling, wensen en randvoorwaarden voor een branchevereniging. Daarbij waren alle betrokkenen van mening dat zo’n branchevereniging meerwaarde heeft.

Wat doet de NVB?

  • Het biedt een platform voor alle BHV-opleiders om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Het ontwikkelt een Keurmerk Bedrijfshulpverlening voor BHV-opleiders.
  • Het bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de brancheleden op basis van de criteria van het vastgestelde Keurmerk Bedrijfshulpverlening.

Belangenbehartiging leden en bewaken kwaliteit dienstverlening

De op te zetten Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland zal uiteraard de belangen behartigen van de leden. Daaraan gekoppeld zal de vereniging zich inzetten voor de professionalisering van de BHV-branche. Verder zal zij de kwaliteit van de dienstverlening positioneren en bewaken. Rita Verdonk, als medeoprichter van het BHV-register, is gevraagd om op te treden als onafhankelijk belangenvertegenwoordiger van de BHV-branche.

Bijeenkomst oprichting Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 juni 2018 vanaf 9.30 uur in Hotel Mennorode te Elspeet. Tijdens deze bijeenkomst zullen in elk geval een aantal zaken aan de orde komen. Een daarvan is de nadere invulling van wensen en randvoorwaarden voor de oprichting van een branchevereniging. Ook onderwerp van gesprek is het houden van diverse workshops over onderwerpen die in verband staan met de branchevereniging. En verder komt het komen tot voortgangsafspraken over de inrichting van een branchevereniging ter sprake.

Bron: Arboonline.nl