Bouwend Nederland: ‘Er vinden te veel ongelukken plaats in de bouw’

‘Je mag geen enkele concessie doen aan veiligheid,’ dat zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland als wij hem opzoeken voor ons dossier Ongelukken op het werk. ‘Er vinden te veel ongelukken plaats op de bouw, dat staat ook voor ons buiten kijf. Er zal dus aan verbetering gewerkt moeten worden.’

De bouwsector is al jaren één van de risicosectoren:

‘In de bouw worden al jaren de meeste dodelijke slachtoffers geregistreerd’ (Jaarverslag Inspectie SZW 2016)

En ook als het gaat om arbeidsongevallen scoort de sector hoog. In 2016 worden 158 bouwvakkers per 100.000 banen slachtoffer van een ongeval tijdens hun werk. In 2014 was dat nog 129 per 100.000 bouwwerknemers.

‘De bouwsector, die sinds 2014 uit het dal van de economische crisis klimt, laat een grote relatieve stijging zien van het aantal slachtoffers.’ (Jaarverslag Inspectie SZW 2016)

Wat kan Bouwend Nederland, de branchevereniging van de bouwsector, hier aan doen? Volgens Verhagen wordt er momenteel vol ingezet op veilig werken in zijn branche. ‘De aannemers die ik spreek die geven ook prioriteit aan veiligheid, niet alleen door persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, maar ook door op te letten dat ze gebruikt worden.’

Ieder ongeluk onacceptabel

Maar de oud-minister en CDA-coryfee geeft toe dat de branche er nog niet is. ‘Zolang er ongelukken plaatsvinden, gaat het niet de goede kant op. Ieder ongeluk is onacceptabel en we moeten er dus aan werken om dat te voorkomen. We hebben daarom ook een taskforce ingesteld om naar de oorzaken van de ongevallen te kijken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen.’
De taskforce zet in op een verandering van de veiligheidscultuur. Ze willen bewerkstelligen dat een bedrijf veiligheid het belangrijkst maakt, en dat ook werknemers daar van doordrongen zijn. Bijvoorbeeld door op vaak drukke bouwplaatsen, met veel verschillende bedrijven, iedereen elkaar ‘s ochtends de hand te laten schudden en te laten vertellen wat hij die dag gaat doen. Daarmee wordt het de rest van de dag gemakkelijker om te communiceren en elkaar op risico’s te wijzen, en elkaar ook aan te spreken op onveilig gedrag.

Rotte appels

Uit eerder onderzoek (ARBO in bedrijf) blijkt echter dat 37 procent van de bedrijven in de bouwsector geen wettelijk verplicht risicoplan (RI&E) heeft. Een deel daarvan is door de Inspectie zelfs gecategoriseerd als bedrijven die ‘niet willen’. Verhagen vindt dat onacceptabel en bedrijven die zeggen geen risicoplan te willen maken zijn volgens hem dan ook ‘rotte appels’. Verhagen: ‘Je hoort het gewoon te hebben. Wij wijzen onze leden daar ook op. En dat is niet om vervelend te doen, maar om te zorgen dat het grootste kapitaal van een aannemer, zijn werknemers, ‘s avonds weer veilig thuis op de bank zit.’

Boetes door inspectie

Toch is hij er geen voorstander van om bedrijven zonder risicoplan te weren uit de branchevereniging. ‘Door te zeggen: ‘Dan ben je niet welkom bij Bouwend Nederland’ los ik het probleem niet op. Dan gaan er een heleboel freeriders komen en dat moet je niet willen. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze leden zo’n risicoplan wel hebben.’ En als bedrijven dan nog niet willen ligt er een schone taak voor de Inspectie SZW, aldus Verhagen. ‘Ik kan geen boetes uitdelen, de uiteindelijke controle of je een risicoplan hebt, moet door de Inspectie SZW gebeuren.’

Bron: demonitor.ncrv.nl