Bij brand geen lift?

19% van alle 65-plussers heeft moeite met traplopen. Daarom vraagt het Liftinstituut zich af of de lift geen deel moet uitmaken van de evacuatieplannen. Moet de lift niet deel uitmaken van de evacuatieplannen nu we steeds ouder worden? Deze vraag kwam aan bod tijdens het congres Liftgebruik bij Brand op 7 november in het Figi Theater in Zeist.

Langer zelfstandig wonen & brand

“Recent brandweeronderzoek door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wijst uit dat 50% van de mensen die omkomen bij brand, ouder is dan 60 jaar.”  Dit zegt Liftinstituut-directeur John van Vliet.  We zijn benieuwd hoe dit getal zich ontwikkelt nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. De overheid heeft de zorg daar op aangepast. Maar er is onvoldoende rekening gehouden met brandveiligheidsaspecten.”

Ministerieel onderzoek

Van Vliet: “Er zijn weliswaar evacuatie- en brandweerliften, maar die zitten in een beperkt aantal woongebouwen. Daarom moeten we ook zoeken naar de mogelijkheden om reguliere liften veilig in te zetten voor evacuatie bij brand.” Op aandringen van de brandweer en het Liftinstituut – en na Kamervragen over dit onderwerp – heeft minister Ollongren van BZK hier onderzoek naar laten doen. De uitkomsten van dit onderzoek werden op 7 november gepresenteerd.

Installatietechnische aanpassingen

Hoofdconclusie is dat het in sommige bestaande situaties realiseerbaar is om bij brand veilig en verantwoord de lift voor evacuatie te gebruiken. Daarvoor kunnen dan wel bouwtechnische en installatietechnische aanpassingen noodzakelijk zijn. Van Vliet: “Als Liftinstituut plaatsen we daarbij wel de kanttekening dat er per situatie een plan van aanpak nodig is op basis van een risicoanalyse. Een standaardoplossing bestaat niet.”

Liften geschikt maken voor evacuatie

Liftinstituut realiseert zich dat het voor gebouweigenaren financieel en organisatorisch ondoenlijk is om alle liften in de woongebouwen in één klap geschikt te maken voor gebruik bij evacuatie. “Het zou een goede start zijn, wanneer er bij nieuwbouw en renovatie wordt gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe of gemoderniseerde liften onderdeel te laten zijn van het evacuatieplan.”

‘Overtuigingskracht is nodig’

Volgens Van Vliet is alleen het ontwerpen en aanpassen van gebouwen en liften niet voldoende om het liftgebruik voor evacuatie mogelijk te maken. Daartoe leeft het devies ‘Bij brand geen lift’ nog te veel: “Bewoners moeten een lift ook echt willen en durven gebruiken bij brand. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat nu slechts 45% van de Nederlanders bereid is onder begeleiding bij brand in de lift te stappen. 33% van de Nederlanders die fysiek niet in staat zijn om de trap te nemen, wil geen gebruik maken van de lift bij brand. Ook niet als dat veilig kan. Wat dat betreft zal er nog veel overtuigingskracht nodig zijn.”

Bron: Installatiejournaal.nl