Bevordering veilig en gezond werken in de landbouwsector

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij om veilig en gezond werken in de landbouwsector te bevorderen door voorlichting en preventie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt.

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met belangrijke partners uit de sector. Het is moeilijk om alle werkenden in de land- en tuinbouw te bereiken met informatie over veilig en gezond werken. Zo is er vaak geen sprake van een standaard werkgever-werknemer relatie, omdat zij werken als meewerkend gezinslid, zzp’er, seizoenskracht, arbeidsmigrant of vrijwilliger.

De ambitie is om deze doelgroepen beter te bereiken en ernstige ongevallen in de landbouwsector en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten – zoals fysieke belasting of klachten als gevolg van agrarische stoffen- verder terug te dringen. Door middel van verschillende projecten op het gebied van voorlichting, preventie en samenwerking zal hier de komende jaren extra op worden ingezet.

Kamerbrief amendement veilig en gezond landbouw

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het amendement veilig en gezond landbouw (Christen Unie).

Download ‘Kamerbrief amendement veilig en gezond landbouw

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019