BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

Deze BasisInspectieModule (BIM) is toepasbaar op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden blootgesteld aan dieselmotoremissies (DME). DME is geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dat betekent dat iedere mate van blootstelling aan DME gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt. Dieselmotoremissie komt vrij bij de verbranding van dieselolie in motoren. Er is sprake van blootstelling aan DME bij gebruik van dieselmotoren in een binnenruimte, maar ook bij werkzaamheden in de buitenlucht, in de directe omgeving van de plaats waar DME vrijkomt.

Documenten

Toolbox Gezond Werken met Stoffen
Waar moet je als werkgever of arboprofessional allemaal aan denken als je in het bedrijf te maken krijgt met gevaarlijke stoffen?

Download ‘BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)’
PDF document | Richtlijn