Asbest saneren vanuit werkbakken aan hijskranen blijft verboden

Asbestdaken saneren vanuit werkbakken aan hijskranen blijft verboden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) in antwoord op Kamervragen van SGP, ChristenUnie, VVD, PVV, FvD en CDA over gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. Asbestsaneerders hebben aangegeven dat voor een deel van de daken geen veiligere alternatieven zijn voor het gebruik van een hijskraan met een werkbak.

Onderzoek

Van Ark schrijft de signalen van de sector serieus te nemen. Ze laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar deze problematiek. In kaart zal worden gebracht in welke situaties problemen ontstaan bij de toegestane werkmethoden, welke veilige oplossingen mogelijk zijn en of de huidige regelgeving aangepast moet worden. Van Ark verwacht de resultaten van het onderzoek voor de zomer naar de Kamer te kunnen sturen.

Systeem

Veiligheids- en kwaliteitsbureau Aboma heeft een systeem ontwikkeld om op een verantwoorde manier ontheffing te kunnen geven van het verbod. SGP, ChristenUnie, VVD, PVV, FvD en CDA hadden de staatssecretaris gevraagd dit systeem snel in te voeren, zodat de sanering van asbestdaken niet al te veel vertraging oploopt. De rapportage van Aboma is door de staatssecretaris doorgestuurd naar de onderzoekscommissie van SZW en geeft aan de sector bij de uitvoering van dit onderzoek te willen betrekken.

Draagconstructie

Asbestdaken hebben volgens Aboma in verband met de leeftijd vaak een verzwakte of onbetrouwbare draagconstructie. En is het daarom onwenselijk iom tijdens asbestsanering het dak als werkplatform te gebruiken. Van Ark bevestigt dat asbesthoudende golfplaten door erosie aan draagkracht kunnen verliezen. ‘Voor de onderliggende draagconstructie geldt dit veelal niet. De meest passende methode kan daardoor per situatie verschillen. Het is primair de taak van de werkgever om een methode voor het uitvoeren van werkzaamheden te bepalen die voldoet aan de geldende regelgeving.’

Handhaving

In Nederland moeten voor 2024 ongeveer honderd miljoen vierkante meter asbesthoudende daken zijn gesaneerd. Naast hoogwerkers en verreikers met hoogwerker functie worden hijskranen met werkbakken ingezet voor het verwijderen van asbestdaken. Vorig jaar heeft de Inspectie SZW de asbestverwijderingsbedrijven via een brochure geïnformeerd dat het verwijderen van asbestgolfplaten met behulp van hijskranen met open werkbakken verboden is (artikel 7.23d Arbobesluit). De Inspectie SZW treed handhavend op indien de verwijdering van asbestdaken plaatsvindt met behulp van een hijskraan met werkbak.

Bron: Beantwoording Kamervragen over gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering.
Rapport ‘gebruik werkbak bij asbestdaken’ van Aboma leidt tot Kamervragen.

Sdu/HSE.nl