Alle Brzo-bedrijven krijgen inspectie op bezoek

Zo’n 40 procent van de Brzo-bedrijven heeft in de afgelopen jaren geen inspecteur gezien. Maar in 2020 wordt dit anders. Door uitbreiding van de capaciteit komt de Inspectie SZW volgend jaar bij al deze bedrijven op de koffie.

Brzo-bedrijven kunnen maar beter alvast de zilveren koffielepeltjes oppoetsen. Want de Inspectie SZW komt in 2020 gegarandeerd langs. In de afgelopen jaren kreeg zo’n 60 procent van de Brzp-bedrijven een inspectie. Na de uitbreiding met gespecialiseerde inspecteurs kunnen alle bedrijven volgend jaar een bezoek van de Inspectie verwachten.

Zo’n 400 Brzo-bedrijven en ze zijn allemaal anders

Er zijn in Nederland rond de 400 bedrijven die te maken hebben met de Brzo 2015. Dat is de Nederlandse wetgeving van de Europese Seveso III-richtlijn. Die 400 bedrijven hebben een vergunning om te werken met gevaarlijke stoffen. Iedereen kent wel de chemiereuzen als BP en Shell, maar de diversiteit onder Brzo-bedrijven is groot. Er is inderdaad complexe chemische industrie. Maar er zijn ook relatief eenvoudige transport- en opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

Diverse toezichthouders controleren Brzo-bedrijven

Niet alleen de Inspectie SZW controleert de Brzo-bedrijven. Er zijn ook nog de diverse omgevingsdiensten, de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat. Al deze toezichthouders werken samen. Hun doel: ervoor zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land zich aan de veiligheidsregels houden. Deze samenwerking is in de loop van de tijd steeds professioneler geworden.

Hier gaat de Inspectie SZW in 2020 op controleren

De Inspectie SZW gaat in 2020 op drie thema’s in het bijzonder controleren:

  1. gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones
  2. veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud)
  3. is het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog up-to-date?

Verder scherpt de Inspectie SZW het toezicht aan op blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Het doel daarvan is dat bedrijven niet alleen focussen op de procesveiligheidsrisico’s, maar ook de (chronische) blootstelling beter beheersen. Ook controleert de Inspectie op het opstellen van een R&IE door BRZO-bedrijven.

Zware ongevallen voorkomen, werknemers beschermen

Brzo-bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Dat houdt onder meer in dat zij maatregelen moeten nemen om zware ongevallen te voorkomen. Verder moeten zij de impact van een eventueel ongeval op mens en milieu zo klein mogelijk houden. Ook moeten zij zorgen dat hun werknemers zo min mogelijk blootstaan aan gevaarlijke stoffen.

Bron: Arboonline.nl