Akkoord aanstaande over nieuwe wet bouwtoezicht

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken verwacht ‘op korte termijn’ een akkoord te bereiken met de gemeenten over de invulling van de nieuwe wet voor het bouwtoezicht. Het voorstel ligt nog ter behandeling in de Eerste Kamer, maar die wilde eerst meer duidelijkheid over de invulling.

Ollongren heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken over de voorgenomen veranderingen in het bouwtoezicht. Alhoewel de afspraken nog niet definitief zijn, is Ollongren er positief over. De kans is groot dat de VNG het plan in januari aanvaardt, aldus de bewindsvrouw. ‘Het ziet er heel goed uit,’ zei ze donderdag in een debat in de Tweede Kamer.

Wet kwaliteitsborging

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wil het Ollongren het bouwtoezicht gedeeltelijk overhevelen naar private partijen. Het kabinet wil dat, omdat het toezicht door gemeenten niet altijd even adequaat is. In de wet wordt daarom voorgesteld dat de sector zelf een aantal ‘kwaliteitsborgers’ instelt, die aan de hand van een aantal toetsen controleert of aan de regels wordt voldaan. Die toetsen moeten worden goedgekeurd door een nieuwe overheidsinstantie.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het afgeven van de bouwvergunning, en kunnen ook gedurende de bouw controles uitvoeren en eventueel zelfs de bouw stilleggen. ‘In feite ziet het voorstel op meer toezicht onder de vleugels van de gemeente als bevoegd gezag,’ zei Ollongren donderdagmiddag in een debat in de Tweede Kamer. ‘Publiek toezicht door gemeenten is en blijft in het nieuwe stelsel onmisbaar.’

Het akkoord gaat onder meer in op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten en de kwaliteitsborgers. Ook is afgesproken dat het wetsvoorstel op 1 januari 2021 in werking treedt, tegelijk met de Omgevingswet. Daarnaast maakt Ollongren geld vrij om gemeenten te helpen bij het implementeren van het nieuwe stelsel, en worden er eerst proefprojecten gedaan om geleidelijk over te kunnen gaan naar de nieuwe regels.

Bron: HSE/Sdu.nl – SC Online/ Rutger van den Dikkenberg