Adviesaanvraag: hoe kunnen nieuwe technologieën bijdragen aan gezond en veilig werken?

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de bijdrage van technologieën aan gezond en veilig werken. Bijvoorbeeld door de concentratie van een gevaarlijke stof te meten in de urine van werknemers of een app die bij een werknemer in een fabriekshal het risico op gehoorschade meet.

Deze genoemde technologieën staan bekend als biomonitoring en sensoring en worden momenteel al toegepast. Bij werknemers die met lood werken wordt bijvoorbeeld periodiek het loodgehalte in het bloed gemeten. Er zijn echter ook veel vragen in verband met de toepassing van zulke technieken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met persoonsgegevens en in hoeverre mogen werknemers zelf beslissen om hieraan mee te doen?

De staatssecretaris wil weten hoe de SER aankijkt tegen biomonitoring en het gebruik van biologische grens- of advieswaarden in relatie tot gevaarlijke stoffen. Daarnaast vraagt zij om een verkenning van de mogelijkheden en beperkingen van biomonitoring en sensoring in relatie tot gezond en veilig werken. In het eerste kwartaal van 2020 wil zij het advies en de verkenning ontvangen.

Ter voorbereiding op deze aanvraag aan de SER heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in september 2018 een rapport gepubliceerd over biomonitoring en sensoring.

Bron: Arboportaal.nl