Adembescherming is niets om luchtig over te doen

De asbestgrenswaarden veranderen met ingang van 1 juli door aanpassing van het Arbobesluit. Voor de Stichting Certificatie Asbest (Ascert) en de asbestbrancheverenigingen aanleiding om in een campagne aandacht te vragen voor adembescherming.
Onder de titel ‘ Doe jij luchtig over adembescherming? ‘ bieden de organisaties een online instructieprogramma over de negen regels voor een juist gebruik van adembescherming (ABM). De campagne is een vervolg op de vorig jaar ingezette campagne ‘Veilig in elke vezel ‘.

Het uitvoerend personeel (DAV, DTA en DIA) in de branche maakt veelvuldig gebruik van adembescherming (maskers). Het is voor een goede bescherming belangrijk dat het masker goed past bij het gezicht van de gebruiker. Om dat te beoordelen moeten dragers van maskers jaarlijks een zogenoemde fittest doen. Dat wordt vastgelegd in de wettelijk verplichte certificatieschema’s voor asbestinventarisatie- en verwijdering.

De fittest moet voor de eerste keer uiterlijk einde van dit jaar zijn gedaan. De fittesten worden uitgevoerd volgens een in Engeland reeds toegepast protocol. Met leveranciers van ABM is een intentieverklaring getekend over de uitvoering van fittesten. De komende maanden wordt de voortgang door Ascert bewaakt en daarvoor is een monitoringsoverleg ingesteld.

Bron: Arboonline.nl