Aantal ongevallen met hoogwerkers constant

Zaltbommel: twee doden, één zwaargewonde als de bak van een hoogwerker ‘spontaan’ naar beneden komt. De hoogwerker was gehuurd door een sloopbedrijf. Zevenaar: een vrachtwagen rijdt tegen een hoogwerker aan. Eén man overlijdt, de ander raakt zwaargewond.

En toch: volgens IPAF (International Powered Access Federation) blijven hoogwerkers één van de veiligste manieren om tijdelijk werk op hoogte uit te voeren. Het aantal dodelijke ongevallen met hoogwerkers is constant gebleven, terwijl de totale verhuurvloot en het aantal verhuurdagen wereldwijd zijn toegenomen. Dat blijkt uit haar publicatie van de ongevalsgegevens met hoogwerkers in 2015 en de voorlopige berekeningen voor dodelijke ongevallen.

Gemiddelde ongevalscijfers
In 2015 bedroeg het aantal dagen dat een verhuurde hoogwerker per jaar in bedrijf was 192,2 miljoen en lag het aantal gerapporteerde dodelijke ongevallen met hoogwerkers op 68, wat neerkomt op een gemiddeld ongevalscijfer van 0,035. In 2014 bedroeg het aantal dagen in bedrijf 182,4 miljoen en het aantal gerapporteerde dodelijke ongevallen met hoogwerkers 64, een gemiddeld ongevalscijfer van wederom 0,035. In 2013 bedroeg het aantal dagen in bedrijf 168,4 miljoen en het aantal gerapporteerde dodelijke ongevallen met hoogwerkers 68, een gemiddeld ongevalscijfer van 0,040.

Dodelijke ongevallen
De ongevalsgegevens van 2013 en 2015 geven de belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen met hoogwerkers te zien: vallen van hoogte (31%), omkantelen (27%), elektrocutie (15%) en beknelling (15%). Het door IPAF berekende percentage dodelijke ongevallen met hoogwerkers houdt rekening met de volgende factoren:

  • geschatte grootte van de verhuurvloot, gebaseerd op IPAF-rapporten over de verhuurmarkt voor hoogwerkers;
  • geschat gemiddeld gebruikspercentage per land en wereldwijd (gebruikspercentage = percentage van de verhuurde vloot op een willekeurig moment, verdeeld over een jaar);
  • gemiddelde werkdagen per jaar (5 dagen per week, 50 weken per jaar);
  • het aantal doden met hoogwerkers in een jaar, gebaseerd op het IPAF-ongevallenrapportageproject.

Ongevallenrapportageproject
Internationale gegevens over ongevallen worden in verschillende vormen gepresenteerd. Dit maakt het volgens Chris Wraith, hoofd technische veiligheid bij IPAF, soms lastig om zinvolle vergelijkingen te maken. Het ongevallenrapportageproject , gestart in 2012, creëert een omvangrijke databank van geregistreerde ongevallen. De verzamelde ongevalsgegevens bieden IPAF de mogelijkheid de inhoud van trainingsprogramma’s te verbeteren, technische voorlichting te ontwikkelen, zich te richten op beroepen of activiteiten met een hoog risico en onderzoeksbevindingen te leveren om normen te beïnvloeden.

Ongevallen melden
IPAF moedigt fabrikanten, verhuurbedrijven, aannemers en gebruikers aan om melding te maken van ALLE (dus niet alleen dodelijke en ernstige) ongevallen wereldwijd waarbij hoogwerkers en hefsteigers betrokken zijn. Deze informatie wordt gebruikt om het werken in de hoogwerkersbranche nog veiliger te maken dan het vandaag al is.

Bron: Arboonline.nl