5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid

Er zijn 5 factoren die concreet bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2016. En maatwerk is het sleutelwoord.

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn een kostbaar goed. Duurzame inzetbaarheid verwijst naar personeel dat vitaal is, goed presteert en zich voortdurend ontwikkelt.

Theorie
Op die manier zijn die medewerkers niet alleen ‘fit voor the job’, ze zijn bovendien in staat om – als dat nodig is of als ze het willen – elders binnen of buiten het bedrijf werk te vinden. Beide elementen zijn in het belang van zowel het bedrijf als de medewerkers zelf. Bij duurzame inzetbaarheid gedijen de medewerkers en dat toont zich in prestaties en welbevinden. Tot zover de theorie.

Praktijk
En dan nu de praktijk. In onderzoek dat het platform Over Duurzame Inzetbaarheid (Vakmedianet) en Factor Vijf hebben gehouden onder werkgevers, blijkt slechts 51 procent het eens met de stelling dat duurzame inzetbaarheid op de strategische agenda van de organisatie staat. Nog minder respondenten (35 procent) zijn het eens met de stelling dat duurzame inzetbaarheid een hoge prioriteit krijgt in hun organisatie. HR-managers zien vaak wel het belang ervan in, maar wegens geringe urgentie doen veel bedrijven er nog weinig mee.

Duurzame inzet
Wat bepaalt of medewerkers duurzaam inzetbaar zijn? Om hier inzicht in te krijgen hebben we een vragenlijst voorgelegd aan HR-managers, directeuren/leidinggevenden en arboprofessionals. We onderzochten onder meer in welke mate de respondenten het eigen personeel duurzaam inzetbaar achten. En ook welke factoren samenhangen met het beeld dat ze op dat vlak van hun medewerkers hebben. Dat zijn er vijf. Vier factoren hangen sterk samen met de perceptie van respondenten dat het personeel in meerderheid inzetbaar is en één factor iets minder.

Vijf factoren
De grootste samenhang blijkt er te zijn tussen dialoog en duurzame inzetbaarheid. Dialoog is daarmee de eerste factor. Als tweede blijken I-deals over ontwikkeling van groot belang. I-deals verwijzen naar speciale afspraken die medewerkers met hun werkgever maken voor maatwerk. Een derde factor is autonomie in het werk, de mate waarin de medewerkers zelf kunnen beslissen over hoe zij hun werk uitvoeren. Ten vierde is participatie cruciaal, dat het management zijn medewerkers de mogelijkheid biedt om besluiten te beïnvloeden en regelmatig informeert naar hun mening. De vijfde factor, opleidingsmogelijkheden, heeft wel een positieve samenhang met duurzame inzetbaarheid, maar voegt niets extra’s toe.

Dit is een samenvatting van het artikel ‘Vijf succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid’ van Aukje Nauta en Cristel van de Ven voor Vakblad Arbo 4-2016.

Bron: arbo-online.nl