3 x RI&E-instrument voor de zorg

Een RI&E-instrument voor toepassing in de zorg? Er zijn drie belangrijke instrumenten beschikbaar voor de zorgbranche. Wat zijn hun specifieke kenmerken? Waarin onderscheiden ze zich?

De belangrijkste RI&E-instrumenten zijn ZorgRie, Pythia en Risico-monitor. Het RI&E-instrument ZorgRie is toepasbaar voor zorginstellingen binnen de branches GGZ, GHZ, THZ, V&V en ZKH. Pythia is geschikt voor verpleeg-, verzorg- en thuiszorgorganisaties. Jeugdzorg- en WMD-instellingen kunnen de Risico-monitor gebruiken.

ZorgRie voor zorginstellingen

De ZorgRie is een erkend branche-RI&E-instrument voor zorginstellingen in de GGZ, GHZ, THZ, V&V en ZKH. Wanneer een zorgorganisatie dit RI&E-instrument gebruikt, vloeit er automatisch een plan van aanpak uit voort. Tien beheerders, afkomstig uit de vijf deelnemende branches, beheren de vragenlijsten in de centrale database. Aan iedere vraag zijn maatregelen gekoppeld. De vragenlijsten zijn online beschikbaar via een beveiligde verbinding. Via de ZorgRie kan de zorgorganisatie zelf de RI&E invullen of een externe partij. Voor instellingen met meer dan 25 medewerkers geldt dat een erkende arbodeskundige de RI&E moet toetsen. De vijf grootste brancheorganisaties in de zorg zijn eigenaar van de ZorgRie. KMO Solutions beheert en verzorgt de applicatie. (Bronnen: Zorgrie.nl, rie.nl)

Pythia voor verpleeg-, verzorg-, en thuiszorgorganisaties

Pythia van organisatie Triaspect is eveneens een erkend RI&E-instrument. Het is geschikt voor verpleeg-, verzorg-, en thuiszorgorganisaties.  Een zorgorganisatie kan hierin zowel de RI&E invullen als incidenten met medewerkers melden. Pythia is een digitale audit en RI&E, waarmee (zelfsturende) teams hun eigen risico’s kunnen inventariseren en evalueren. Zij vertalen de belangrijkste knelpunten in een eigen plan van aanpak. Het RI&E-instrument is ontstaan in nauwe samenwerking met zorgmedewerkers, behandelaars en specialisten. Het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, zodat de verantwoordelijke medewerker snel kan inspelen op risico’s van cliënten en medewerkers in hun specifieke woon- en werkomgeving. (Bronnen: Triaspect, rie.nl)

Risico-monitor voor Jeugdzorg- en WMD-instellingen

De Risico-monitor is geschikt voor zorginstellingen die onder de cao van Jeugdzorg, WMD of kinderopvang vallen. Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Dit houdt in dat bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. Voor deze branche is ook een door de Inspectie SZW goedgekeurde Arbocatalogus beschikbaar. (Bronnen: rie.nl, FCB, Risico-monitor)

Bron: Arboonline.nl