Het jaarcongres Industriële Veiligheid 2021

Wij staan er weer dit jaar.

IN ÉÉN DAG VOLLEDIG GEÏNFORMEERD OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID BINNEN DE INDUSTRIE.

NIEUW: Industriële Veiligheid bestaat nu uit een congresdag en een 30 daags online event!

 

Congresdag: 28 januari | Congrescentrum 1931 ‘s-Hertogenbosch
Online event: 29 januari – 29 februari

THEMA: VEILIGHEID IN CRISISTIJD

Veiligheid (en daarmee ook onveiligheid) is vrijwel nooit op zichzelf staand en is slechts in uitzonderlijke gevallen het gevolg van uitsluitend toeval. Doorgaans ligt er een root cause aan ten grondslag. Deze grondoorzaak is niet altijd 1-2-3 te achterhalen en ligt vaak vele stappen voor het (bijna) incident. Een ding is zeker; er is bij zowel veiligheid als bij onveiligheid altijd sprake van samenhang van meerdere events. Deze aaneenschakeling van gebeurtenissen of beslissingen kunnen legio zijn; er is onvoldoende vakkennis, het ontbreekt aan integriteit, systemen, structuren en processen zijn niet eenduidig of er is sprake van belangenverstrengeling en zijn opdrachten tegenstrijdig. Alles verhoudt zich tot elkaar waarbij zelfs het kleinste – ogenschijnlijk verwaarloosbare – onderdeel een functie heeft in het systeem. Dit maakt iets veilig of juist niet!

Ongewenst en onbedoeld hebben we op dit moment allemaal te maken met de Corona-crisis. Of dit nu komt door het virus zelf, door de genomen overheidsmaatregelen, door wat onze werkgever ons voorschrijft of door de maatregelen die wij onszelf (menen te moeten) opleggen. Deze crisis heeft, net als eerdere of toekomstige crises, invloed op ons denken, doen en laten.

In het uitgebreide lezingenprogramma van het jaarcongres Industriële Veiligheid 2021 gaan we kijken naar veiligheid in crisistijd. Wat betekent een crisis voor de directe veiligheid of voor te nemen beslissingen die van invloed zijn op (toekomstige) veiligheid. Is er een ernstige bedreiging van de basisstructuren? Hoe ga je als organisatie hier mee om en hoe moet je je gedragen? Zie je enkel bedreigingen of dienen zich ook kansen aan?

MELD U DIRECT AAN

Bekijk hier het programma

Kosteloos deelnemen? Wees er op tijd bij! (Het vorige congres was vroegtijdig uitverkocht)

Als relatie van Copla nodigen wij u graag uit voor dit congres. Hiervoor mogen wij gratis toegangskaarten aanbieden mits u voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. Klik hier voor deze voorwaarden van gratis deelname als eindgebruiker. De reguliere prijs voor dit congres is € 645,=, of als eindgebruiker met SKO punt € 49,95,=.

Om u als relatie van Copla gratis aan te melden voor dit congres hebben wij een relatiecode.  Neem voor informatie contact met ons op via info@copla.nl.

Bezoek onze stand

Wilt u meer weten over onze veiligheidskundige opleidingen HVK, MVK, OVK, DE Veiligheidscoach opleiding, coaching en consultants activiteiten, branddetectie opleidingen of over onze andere gerelateerde activiteiten op het gebied van (Industriële) veiligheid, bezoek dan onze stand. U kunt ons vinden op de beursvloer. Wij zien er naar uit u daar te ontmoeten!

Het juiste leerklimaat

Hoe leer je ander gedrag aan?

Hoe creëer je als veiligheidskundige een leerklimaat waardoor medewerkers nieuw gedrag durven in te zetten? Iemand wijzen op fouten, helpt in ieder geval niet, zo heeft Bandura ontdekt. Maar wat helpt wel?

tekst Rick van der Heide

Om ander gewenst gedrag te kunnen vertonen is een leerklimaat nodig waarbij medewerkers niet in het zwarte gat van Bandura terechtkomen (zie tekening). Bandura (Bandura, A., 1977, Social Learning Theory) heeft ontdekt dat er een afvlakking van de leercurve is en zelfs eventueel een verval naar het oude gedrag, wanneer het leerklimaat gericht is op het wijzen op fouten en het blijven aanmoedigen (leerklimaat 1). In het begin van het leerproces is er een opgaande curve en is er vertrouwen om te leren, doordat de geleverde prestatie in lijn is met de verwachting. Het afvlakken van de leercurve ontstaat doordat de verwachtingen achterlopen met de prestatie, wat veroorzaakt wordt door de grenzen van de huidige competenties. Het delegeren van werk lukt je pas als je erachter komt waarom die competentie inzetten je nog niet gelukt is.

Vier stijlen van leidinggeven

De wetenschappers Hersey en Blanchard onderscheiden vier stijlen van leidinggeven: instrueren, overtuigen, overleggen en delegeren. Het kan zijn dat iemand jarenlang goed leiding heeft gegeven door steeds taakgericht te sturen, door te instrueren en te overtuigen. Maar als hij of zij er dan achterkomt dat het veiligheidsgedrag op de werkvloer niet verbetert, omdat medewerkers uiteenlopende meningen daarover hebben, dan is het tijd om een andere stijl in te zetten. Bijvoorbeeld delegeren: de verantwoordelijkheid neerleggen waar die hoort. Maar omdat hij daar de afgelopen jaren geen competenties voor heeft ontwikkeld en niet heeft ervaren wat delegeren hem op kan leveren, heeft hij een juist leerklimaat nodig om dit wel te kunnen laten zien. Omdat hij in zijn leercurve tegen zijn eigen grenzen en zijn eigen vermogens aanloopt, helpt aanmoedigen niet meer. In mijn coachpraktijk komt het veelvuldig voor dat een leidinggevende zich maar richt op twee van de in totaal vier stijlen van leidinggeven. Met instrueren en overtuigen kom je als leidinggevende een heel eind. Maar als medewerkers het onveilig gedrag (blijven) vertonen dat ze toch niet de machines energieloos stellen voor aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden, helpen deze stijlen van leidinggeven niet meer. Dan helpt het aanmoedigen van deze leidinggevende om te delegeren niet om hem wél te laten delegeren. Vraag hem dan naar zijn belemmerende overtuigingen. Door daar naar te vragen laat je hem zelf ontdekken wat nodig is om wél te durven delegeren.

Lees hier het hele artikel (pdf) geschreven door Rick van der Heide, coach, hoger veiligheidskundige van Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het Vakblad Arbo.

National Safety at Work Event (NSWE) 27 oktober 2020

Veiligheid en gezondheid op het werk… Het onderwerp verdient altijd de aandacht, maar is nu actueler dan ooit. Naast alle bestaande risico’s op de werkvloer zorgt COVID-19 ineens voor hele nieuwe uitdagingen. Daarom is het fijn dat Intersafe – de Europese leverancier van producten en diensten voor veiligheid op de werkvloer – een nieuwe datum heeft gevonden voor haar National Safety at Work Event (NSWE). Op dinsdag 27 oktober 2020 zijn bezoekers alsnog welkom voor hun ‘reis naar veiligheid’.

Bezoek ons op het Intersafeplein tijdens het National Safety at Work Event dinsdag 27 oktober 2020 in de Van Nelle Fabriek Rotterdam.

Registreer nu

Your Journey to Safety – Ga je mee op reis? Zien we je daar?

Your Journey to Safety
‘Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.’ Volgens de Dikke Van Dale betekent dit spreekwoord: er zijn veel manieren om je doel te bereiken. En dat is op het National Safety at Work Event (NSWE) 2020 niet anders. Natuurlijk streven we allemaal naar hetzelfde doel: veiligheid en gezondheid op het werk. Maar hoe we dat doen en welke weg we daarvoor nemen, hangt sterk af van bijvoorbeeld onze achtergrond, functie en persoonlijke interesses. Om je alvast op weg te helpen en ervoor te zorgen dat je niets mist, introduceert Intersafe op het NSWE vier routes.

Zorg dat jij je inschrijft voor het programma, zodat je zeker bent van jouw plek tijdens Your Journey to Safety. 

Tijdens de lunchsessie bespreekt Rick van der Heide – Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching het onderwerp ‘HOE GOED KEN JIJ JE PBM-CODERINGEN?’.

Voor de NSWE verzorgt Rick een kennisquiz om waarbij jij je kennis over de cijfers en letters coderingen die op op PBM’s staan vermeld kunt testen. Want weet jij waarom er een R of NR op de een adembeschermingsmiddel staat en of je daardoor wel of geen betere keuze kunt maken? Of de (D) die er ook op kan staan. En kun je een mechanisch beschermende handschoen waar de cijfers 2331, hoe goed die je hand beschermd als stratenmaker? En of je weet welke laskleding je moet kiezen, is dat klasse 1 of 2 voor bijvoorbeeld TIG-lassen?

Test je kennis en anders verrijk je kennis bij Copla.

RICK VAN DER HEIDE

Hogere Veiligheidskundige, PBM specialist en coach bij Copla Opleiding – Training – Consultants – Coaching.  

WAAROM NAAR DIT EVENEMENT

Het programma van het NSWE bestaat de komende editie weer uit 3 elementen:

  1. Een congres met top-sprekers op het gebied van inkoop en veilig werken;
  2. Een leveranciersmarkt waar fabrikanten innovatieve producten en diensten presenteren;
  3. Netwerkbijeenkomsten om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en over aansprekende thema’s te discussiëren.

WAT MAAKT DIT EVENEMENT ZO BIJZONDER?

  • Er zijn verschillende topsprekers aanwezig die presentaties geven op het gebied van gezondheid, veiligheid, inkoop, gedrag en HRM.
  • Er is een leveranciersmarkt waar alle topfabrikanten bij elkaar staan en hun innovaties laten zien.
  • Bezoekers komen met elkaar in contact om ervaringen te delen, te netwerken en met elkaar te discussiëren.

Ervaringen met leren op afstand

Online leren: zegen of noodzaak?

Copla leidt veiligheidskundigen op en is overtuigd voorstander van klassikaal opleiden. Hoe gaat een verstokte klassikale opleider om met online leren? Groeit deze uit corona geboren noodzaak uit tot een liefdevolle omarming van afstandsleren?

Het nieuwe coronavirus ontwricht de maatschappij. Daarbij zijn veel dingen belangrijker dan het tot stilstand komen van het opleiden van veiligheidskundigen. Toch was dat ook een direct gevolg van de maatregelen. Vrijwel direct na 16 maart werd duidelijk dat de getroffen maatregelen niet snel zouden worden teruggeschroefd.

Twee opties

Feitelijk waren er voor ons maar twee opties. De eerste mogelijkheid was het stilleggen van alle lessen, totdat klassikaal onderwijs weer mogelijk zou zijn. De tweede optie was de lessen als afstandsonderwijs te gaan verzorgen. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een combinatie van deze twee mogelijkheden. De reeds gestarte opleidingssessies willen we zoveel mogelijk online doorzetten. Daarmee voorkomen we dat cursisten vertraging in hun studie oplopen. De opleidingssessies die zouden gaan starten, hebben we echter geannuleerd. We hebben besloten in ieder geval voor september geen nieuwe sessies HVK en MVK te starten.

Proces van besluitvorming

Bij het opzetten van het online verzorgen van de opleidingen HVK en MVK hebben we onze Begeleidingscommissie betrokken. De Begeleidingscommissie is eigenaar van het curriculum van zowel de HVK- als de MVK-opleiding. We hebben de commissie een voorstel gedaan op basis van een vertaalslag van de leerplannen van beide klassikale opleidingen naar online varianten. Uitgangspunt bij de vertaalslag is geweest dat we zo dicht mogelijk bij de verschillende vormen van contactmomenten wilden blijven. Het gaat hierbij met name om hoorcolleges, tutorgroepen, trainingsgroepen en responsiecolleges. We hebben gekozen voor het programma Zoom. De belangrijkste reden is het gebruiksgemak. Dit is van belang voor zowel de docenten als de cursisten. Ze moeten immers in tutorgroepjes en trainingsgroepen kunnen werken aan een gezamenlijk opdracht waarna het resultaat gedeeld en besproken moet kunnen worden met de gehele cursistengroep en de docent.

Er dreigde een kink in de kabel te komen door de beveiligingslekken in Zoom. Deze zijn in versie 5 van het programma voor het grootste deel verholpen. Nadat de Begeleidingscommissie ‘groen licht’ op het voorstel voor online lesgeven heeft gegeven, hebben we het voorstel ingediend bij Hobéon SKO. Nog dezelfde dag heeft Hobéon SKO ingestemd met het voorstel.

Lees het hele artikel wat is geschreven door Rick van der Heide, coach, hoger veiligheidskundige en docent (HVK/MVK /DE VeiligheidsCOACH/ PBM-adviseur)  en Ronald Meijer, directeur, hoger veiligheidskundige en docent (HVK/MVK /V&G-coördinator) bij Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het vakblad Arbo nummer 6 | 2020.

‘Altijd actuele lesstof dankzij Sdu HSE’

Al meer dan 30 jaar adviseert, coacht en doceert Copla directies, managers en adviseurs over Arbo-veiligheid. “Ons doel is om het werk in de praktijk daadwerkelijk veiliger te maken. Er is nog veel werk aan de winkel, vooral bij kleinere bedrijven is er een wereld te winnen als het gaat om kennis over veiligheid.”

Ronald Meijer start in 1991 als veiligheidskundige bij Copla. Rond de millenniumwisseling neemt de in Appingedam geboren medewerker het bedrijf in Harderwijk over. Hij verlegt het accent van de adviesorganisatie naar meer een opleidingsinstituut. Ook stopt hij met de detachering van medewerkers. Een keuze die tot op de dag van vandaag zijn vruchten afwerpt.

“Daar waar ik nog weleens dacht: het zal wel een keer ophouden met het opleiden van mensen, zie je dat de aandacht voor veiligheid in de volle breedte is toegenomen. Dat komt mede door grote incidenten, zoals de Vuurwerkramp in Enschede in 2000 en andere vraagstukken in Nederland. Die verscherpte aandacht voor veiligheid juich ik toe. Er is nog veel gebrek aan kennis en onkunde in de markt qua arbeidsveiligheid en -omstandigheden. Er is werk aan de winkel! Vooral bij kleinere bedrijven is een wereld te winnen als het gaat om kennis over veiligheid.”

Veiligheidskundigen op alle niveaus

Copla is al ruim 30 jaar opleider. Het Harderwijkse bedrijf leidt veiligheidskundigen op alle niveaus op. Daarnaast zijn er speciale opleidingen, zoals de praktijkopleiding PBM, Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie, Branddetectie, V&G-coördinator Uitvoering Bouw, V&G-coördinator Uitvoering Spoorbouw en de VeiligheidsCOACH opleiding en diverse Masterclasses voor veiligheidskundigen.

Werken met Ai-bladen

Meijer vertelt dat hij uitsluitend werkt met docenten uit de praktijk. “Hierdoor komen vele praktijkvoorbeelden aan bod tijdens de lesstof. Belangrijke input voor de lesstof verkrijgen we via het online portaal van Sdu HSE. Alle onderwerpen die we tijdens onze opleidingen behandelen vinden we hierop terug. We maken in onze lesstof ook nadrukkelijk gebruik van publicaties en Arbo-informatie bladen (Ai-bladen) van het portaal. Hiermee zetten we onze leerlingen aan het werk. In de studieverslagen lezen we altijd terug dat ze veel geleerd hebben van de praktijkoefeningen en het gebruik van de Ai-bladen. En dat velen hier nog niet mee werkten bij hun werkgever. Ze zijn er echt positief over en zouden dit graag willen.”

Meerwaarde van online portal

Volgens Meijer heeft Sdu HSE veel meerwaarde voor Copla. “De kracht zit hem in de actualiteitswaarde en de toegankelijkheid van het portaal. Alles is goed doorzoekbaar en je vindt snel wat je zoekt. De informatie is ook altijd actueel. Hierdoor hoeven we geen moeite te doen om onze lesstof actueel te houden. De Arbo-informatie bladen (Ai-bladen) zijn ook erg praktisch en hebben een groot voordeel; leerlingen hoeven de papieren ARBO-catalogi niet te bestuderen. Scheelt ze toch het scannen, testen en bestuderen van een naslagwerk van zo’n 160 boeken in totaal. De Ai-bladen leveren de student én ons als docenten een boel gemak op.”

Zoekgemak

De toegankelijkheid en het zoekgemak met filters en thema’s zijn volgens Meijer ook grote voordelen van Sdu HSe. “Overal waar je internet hebt, kun je eenvoudig zaken opzoeken. Voorheen werkten we met papieren uitgaven en verstrekten deze boekjes als lesmateriaal. Nu staat alles online. Dit maakt Copla overigens nog geen opleider met e-learning modules. Wij zijn van het contactonderwijs. Maar het is heel handig om het naslagwerk online te hebben. Hierdoor is het overal en altijd beschikbaar.”

Kwalitatieve informatie

De kwaliteit van de informatie op Sdu HSE noemt de Copla-directeur goed en compleet. “Er is geen onderwerp dat ik kan bedenken waarover geen informatie te vinden is.”

Copla heeft een deal gesloten met Sdu dat studenten een jaar gratis toegang krijgen tot het online portaal Sdu HSE en SafetyToxic. Na afronding van de opleiding krijgen zij ook nog eens 25% korting op alle producten uit de webshop van Sdu. “We zijn blij met elkaar, kun je daaruit concluderen”, zegt Meijer. “We kunnen onze leerlingen dankzij Sdu HSE en Toxic optimaal bedienen.”

“Op mijn werk bij Volkerrail had ik weleens gehoord van Sdu HSE, maar ik had er zelf nog nooit wat mee gedaan. Via Copla heb ik nu een jaar lang gratis toegang tot het portaal. Het werkt heel handig. Ik heb mijn account overigens met opzet laat geactiveerd, zodat ik tijdens het schrijven van mijn scriptie er ook nog gebruik van kan maken. Uiteraard heb ik intussen alle voor mij relevante Ai-bladen gedownload en aan mijn werkgever gevraagd of wij ook op het werk toegang kunnen krijgen tot Sdu HSE. Het is reuze handig met al die actuele informatie. En ik zie de Ai-bladen als een goede basis om zelf ergens iets van te vinden.” Student Hogere Veiligheidskunde

‘We kunnen onze leerlingen dankzij Sdu HSE optimaal bedienen’

‘De kracht van Sdu HSE zit hem in de actualiteitswaarde en de toegankelijkheid. Alles is goed doorzoekbaar en je vindt snel wat je zoekt.’

‘Er is nog veel gebrek aan kennis en onkunde in de markt qua arbeidsveiligheid en -omstandigheden’

National Safety at Work Event (NSWE) 26 maart 2020

Het evenement dat bijdraagt mensen veilig & gezond te laten werken

Bezoek onze stand tijdens National Safety at Work donderdag 26 maart 2020 in de Van Nelle Fabriek Rotterdam.

Alle innovatieve leveranciers bij elkaar  |  Kennissessies over veilig werken  |  Elkaar ontmoeten & Netwerken

Registreer nu

Your Journey to Safety – Ga je mee op reis? Zien we je daar?

Your Journey to Safety
Het thema van NSWE 2020 is Your Journey to Safety. We streven allemaal naar hetzelfde doel: veiligheid en gezondheid op het werk. Maar hoe we dat doen en welke weg we daarvoor nemen, hangt sterk af van bijvoorbeeld onze achtergrond, functie en persoonlijke interesses. Om je alvast op weg te helpen en ervoor te zorgen dat je niets mist, introduceren we op het NSWE 4 routes. Bekijk de routes op www.nswe.nl.

Programma
Leer tijdens de opening met Donatello Piras je reisgenoten kennen, laat je op humoristische wijze verrassen bij the Manipulation Game met Rob Urgert en Joep van Deudekom en test je kennis tijdens de National Safety Test.

Durf jij te kiezen voor één van de routes? Of besluit je ‘off-road’ jouw route te vervolgen langs de workshops en exposanten? Hoe dan ook wordt het een reis vol nieuwe inzichten en innovatieve ontdekkingen!

Zorg dat jij je inschrijft voor het programma, zodat je zeker bent van jouw plek tijdens Your Journey to Safety. 

Tijdens de lunchsessie bespreekt Rick van der Heide – Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching het onderwerp ‘HOE GOED KEN JIJ JE PBM-CODERINGEN?’.

Voor de NSWE verzorgt Rick een kennisquiz om waarbij jij je kennis over de cijfers en letters coderingen die op op PBM’s staan vermeld kunt testen. Want weet jij waarom er een R of NR op de een adembeschermingsmiddel staat en of je daardoor wel of geen betere keuze kunt maken? Of de (D) die er ook op kan staan. En kun je een mechanisch beschermende handschoen waar de cijfers 2331, hoe goed die je hand beschermd als stratenmaker? En of je weet welke laskleding je moet kiezen, is dat klasse 1 of 2 voor bijvoorbeeld TIG-lassen?

Test je kennis en anders verrijk je kennis bij Copla.

RICK VAN DER HEIDE

Hogere Veiligheidskundige, PBM specialist en coach bij Copla Opleiding – Training – Consultants – Coaching.  

Sluiting feestdagen 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Vanwege de feestdagen zijn we van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 gesloten. Vanaf maandag 6 januari 2020 staan we graag weer voor u klaar.

Tijdens deze periode zijn wij per email (beperkt) bereikbaar.

Copla Opleiding - Training - Consultants wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Copla Opleiding – Training – Consultants
wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Copla wordt overgenomen door Arbo Select

Copla 2.0: One-stop-shop voor arbo- en brandveiligheidszorg

Persbericht

Strategische overname landelijke opleider door lokale speler in arbeidsveiligheid.

Arbo Select neemt de aandelenpakketten van ‘Copla Opleiding en Training B.V. ’ en ‘Copla Consultants B.V.’ per 1-1-2020 over. Hierbij zijn samenwerking, kennisdeling en marktverbreding de voornaamste redenen.

Copla adviseert, coacht en doceert al meer dan 30 jaar directies, managers en adviseurs over arboveiligheid, met als doel het werk in de praktijk daadwerkelijk veiliger te maken. De landelijke opleider voor Arbo- en brandveiligheidszorg gaat zich vanaf 1-1-2020 samen met Arbo Select herpositioneren. Jarenlange ervaring en de expertise van vakdocenten, consultants en een geolied supportteam hebben deze no nonsens organisatie gemaakt tot een degelijke en betrouwbare partner voor werkend Nederland.

De producten sluiten naadloos op elkaar aan, en samen met de op stapel staande uitbreiding van het productportfolio zal Copla zich gaan positioneren als de one-stop-shop voor Arbo- en brandveiligheidszorg in Nederland. In de ruim dertig jaar is het landschap sterk veranderd en zal Copla 2.0 nog meer gaan aansluiten aan de behoefte en wensen van de steeds drukker wordende werkende mens. Beide bedrijven zullen naast elkaar zowel lokaal als landelijk een veilige werkplek dichterbij brengen.

Bezoek ons op het Jaarcongres Industriële Veiligheid 2020

Bezoek ons op de beurs Jaarcongres Industriële Veiligheid 2020

Op 30 januari aanstaande bent u van harte welkom in de Copla stand op nummer 68 van het Jaarcongres Industriële Veiligheid in De Fabrique te Utrecht.

Thema dit jaar is Samenhang in Veiligheid

Tijdens het jaarcongres Industriële Veiligheid staat kennisdeling en interactie tussen u en uw vakgenoten centraal. Het congres toont de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid, explosieveiligheid en alle facetten van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag. Industriële Veiligheid biedt een uitgebreid, veelzijdig en hoogwaardig congresprogramma en is met meer dan 500 vakgenoten bij uitstek hét evenement om jaarlijks geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen, kennis te delen met uw vakgenoten en om uw netwerk te onderhouden.

Kosteloos deelnemen? Wees er op tijd bij! (Het vorige congres was vroegtijdig uitverkocht)

Als relatie van Copla nodigen wij u graag uit voor dit congres. Hiervoor mogen wij gratis toegangskaarten aanbieden mits u voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. Klik hier voor deze voorwaarden van gratis deelname als eindgebruiker. De reguliere prijs voor dit congres is € 645,=, of als eindgebruiker met SKO punt € 49,95,=.

Om u als relatie van Copla gratis aan te melden voor dit congres, klikt u hier.
De relatiecode is 2FBG4KEU, de bedrijfsnaam: Copla Opleiding – Training – Consultants.

Bezoek onze stand

Wilt u meer weten over onze veiligheidskundige opleidingen HVK, MVK, OVK, coaching, consultants activiteiten, branddetectie opleidingen of over onze andere gerelateerde activiteiten op het gebied van (Industriële) veiligheid, bezoek dan onze stand. U kunt ons vinden op de beursvloer met stand nummer 68. Wij zien er naar uit u daar te ontmoeten!

Herhalende gedragspatronen aanpakken

Aanspreken zonder oordeel

In de praktijk komt het nogal eens voor: een werknemer die steeds niet doet wat zijn leidinggevende hem vraagt. Terwijl dit leidt tot gevaarlijke situaties. Hoe komt dat en kan het ook anders?

tekst Rick van der Heide

Meestal wordt een medewerker of een team aangesproken op het gedrag door ze te vertellen wat ze anders moeten doen. Leidinggevende zeggen nu vaak: ”Ja hoor, ik heb hem aangesproken op zijn gedrag”. Dit betekent meestal dat ze hebben gezegd: “Doe je veiligheidsschoenen aan als je in de werkplaats bent”. Dit is niet het aanspreken dat gedragsverandering teweeg gaat brengen. Feitelijk is dit iemand vertellen wat hij moet doen of laten. Het daadwerkelijk veranderen van het gedrag van een medewerker of team kun je bereiken door het ik-ik-jij-wij-model (zie figuur) toe te passen. Dit model vergt wel meer vaardigheden dan alleen het uitspreken van de woorden, maar het is een krachtig middel om hardnekkig onveilig gedrag aan te pakken.

Het ik-ik-jij-wij-model is vooral goed toepasbaar wanneer medewerkers een herhalend gedragspatroon laten zien dat onveilige situaties oplevert. Wanneer er kennis is over de risico’s en de beheersmaatregelen bij de werknemer, dan is het model een goed aanspreekmodel om de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de situatie bij de ander neer te leggen.

Lees hier het hele artikel (pdf) geschreven door Rick van der Heide, coach, hoger veiligheidskundige van Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het Vakblad Arbo.

Wellicht ook interessant dit artikel geschreven door Rick van der Heide met als titel ‘Grip op gedrag door diep luisteren’.