Sluiting feestdagen 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Vanwege de feestdagen zijn we van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 gesloten. Vanaf maandag 6 januari 2020 staan we graag weer voor u klaar.

Tijdens deze periode zijn wij per email (beperkt) bereikbaar.

Copla Opleiding - Training - Consultants wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Copla Opleiding – Training – Consultants
wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Copla wordt overgenomen door Arbo Select

Copla 2.0: One-stop-shop voor arbo- en brandveiligheidszorg

Persbericht

Strategische overname landelijke opleider door lokale speler in arbeidsveiligheid.

Arbo Select neemt de aandelenpakketten van ‘Copla Opleiding en Training B.V. ’ en ‘Copla Consultants B.V.’ per 1-1-2020 over. Hierbij zijn samenwerking, kennisdeling en marktverbreding de voornaamste redenen.

Copla adviseert, coacht en doceert al meer dan 30 jaar directies, managers en adviseurs over arboveiligheid, met als doel het werk in de praktijk daadwerkelijk veiliger te maken. De landelijke opleider voor Arbo- en brandveiligheidszorg gaat zich vanaf 1-1-2020 samen met Arbo Select herpositioneren. Jarenlange ervaring en de expertise van vakdocenten, consultants en een geolied supportteam hebben deze no nonsens organisatie gemaakt tot een degelijke en betrouwbare partner voor werkend Nederland.

De producten sluiten naadloos op elkaar aan, en samen met de op stapel staande uitbreiding van het productportfolio zal Copla zich gaan positioneren als de one-stop-shop voor Arbo- en brandveiligheidszorg in Nederland. In de ruim dertig jaar is het landschap sterk veranderd en zal Copla 2.0 nog meer gaan aansluiten aan de behoefte en wensen van de steeds drukker wordende werkende mens. Beide bedrijven zullen naast elkaar zowel lokaal als landelijk een veilige werkplek dichterbij brengen.

Bezoek ons op het Jaarcongres Industriële Veiligheid 2020

Bezoek ons op de beurs Jaarcongres Industriële Veiligheid 2020

Op 30 januari aanstaande bent u van harte welkom in de Copla stand op nummer 68 van het Jaarcongres Industriële Veiligheid in De Fabrique te Utrecht.

Thema dit jaar is Samenhang in Veiligheid

Tijdens het jaarcongres Industriële Veiligheid staat kennisdeling en interactie tussen u en uw vakgenoten centraal. Het congres toont de laatste ontwikkelingen op het gebied van machineveiligheid, procesveiligheid, explosieveiligheid en alle facetten van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag. Industriële Veiligheid biedt een uitgebreid, veelzijdig en hoogwaardig congresprogramma en is met meer dan 500 vakgenoten bij uitstek hét evenement om jaarlijks geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen, kennis te delen met uw vakgenoten en om uw netwerk te onderhouden.

Kosteloos deelnemen? Wees er op tijd bij! (Het vorige congres was vroegtijdig uitverkocht)

Als relatie van Copla nodigen wij u graag uit voor dit congres. Hiervoor mogen wij gratis toegangskaarten aanbieden mits u voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. Klik hier voor deze voorwaarden van gratis deelname als eindgebruiker. De reguliere prijs voor dit congres is € 645,=, of als eindgebruiker met SKO punt € 49,95,=.

Om u als relatie van Copla gratis aan te melden voor dit congres, klikt u hier.
De relatiecode is 2FBG4KEU, de bedrijfsnaam: Copla Opleiding – Training – Consultants.

Bezoek onze stand

Wilt u meer weten over onze veiligheidskundige opleidingen HVK, MVK, OVK, coaching, consultants activiteiten, branddetectie opleidingen of over onze andere gerelateerde activiteiten op het gebied van (Industriële) veiligheid, bezoek dan onze stand. U kunt ons vinden op de beursvloer met stand nummer 68. Wij zien er naar uit u daar te ontmoeten!

Herhalende gedragspatronen aanpakken

Aanspreken zonder oordeel

In de praktijk komt het nogal eens voor: een werknemer die steeds niet doet wat zijn leidinggevende hem vraagt. Terwijl dit leidt tot gevaarlijke situaties. Hoe komt dat en kan het ook anders?

tekst Rick van der Heide

Meestal wordt een medewerker of een team aangesproken op het gedrag door ze te vertellen wat ze anders moeten doen. Leidinggevende zeggen nu vaak: ”Ja hoor, ik heb hem aangesproken op zijn gedrag”. Dit betekent meestal dat ze hebben gezegd: “Doe je veiligheidsschoenen aan als je in de werkplaats bent”. Dit is niet het aanspreken dat gedragsverandering teweeg gaat brengen. Feitelijk is dit iemand vertellen wat hij moet doen of laten. Het daadwerkelijk veranderen van het gedrag van een medewerker of team kun je bereiken door het ik-ik-jij-wij-model (zie figuur) toe te passen. Dit model vergt wel meer vaardigheden dan alleen het uitspreken van de woorden, maar het is een krachtig middel om hardnekkig onveilig gedrag aan te pakken.

Het ik-ik-jij-wij-model is vooral goed toepasbaar wanneer medewerkers een herhalend gedragspatroon laten zien dat onveilige situaties oplevert. Wanneer er kennis is over de risico’s en de beheersmaatregelen bij de werknemer, dan is het model een goed aanspreekmodel om de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de situatie bij de ander neer te leggen.

Lees hier het hele artikel (pdf) geschreven door Rick van der Heide, coach, hoger veiligheidskundige van Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het Vakblad Arbo.

Wellicht ook interessant dit artikel geschreven door Rick van der Heide met als titel ‘Grip op gedrag door diep luisteren’.

Laat de RI&E volledig, betrouwbaar en actueel leven

Volledigheid en betrouwbaarheid van de RI&E?

Uit het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ van Inspectie SZW blijkt dat slechts 30 procent van de bedrijven in Nederland een RI&E heeft die de lading dekt. Volgens de Arbowet moet de RI&E ‘volledig en betrouwbaar’ zijn. Hoe zorg je dat de RI&E volledig wordt (en blijft)?

Omdat niet één organisatie gelijk is aan een andere, moeten alle organisaties hun eigen RI&E opstellen. Zij zijn vrij in de manier waarop ze dat doen, zolang ze alle risico’s maar inventariseren. Veel organisaties maken bij het opstellen van de RI&E gebruik van een branchespecifiek RI&E-instrument. Helaas is het niet altijd mogelijk om alle risico’s te inventariseren met behulp van deze instrumenten.

Zo vraagt het Arbobesluit om de “aard, mate en duur van de blootstelling” te bepalen wanneer werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Deze blootstelling bepalen gaat verder dan beantwoording van de vragen in de (meeste) branchespecifieke instrumenten. Daarom is voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen een zogenoemde verdiepende RI&E nodig. Naast die verdiepende RI&E ‘Blootstelling aan gevaarlijke stoffen’ kan het bijvoorbeeld ook nodig zijn een verdiepende RI&E op te stellen voor lawaai, arbeidsmiddelen of explosieveiligheid.

Opzet

Daarnaast worstelen sommige organisaties met de opzet van een RI&E. Want bestaat een organisatie uit meerdere locaties, hoe ga je dan om met een risico dat wel op locatie A voorkomt en niet op locatie B? In dat geval is het een mogelijkheid om de beleidsmatige aspecten, zoals het arbo- en verzuimbeleid, in een ‘globale RI&E’ te verwerken. De locatiespecifieke risico’s komen dan bijvoorbeeld in een ‘locatie-RI&E’. Of misschien wordt er veel in projecten gewerkt. Die risico’s komen dan in een ‘project-RI&E’ te staan. Daarnaast hebben veel organisaties te maken met werkzaamheden die eenmalig of incidenteel plaatsvinden. Inventariseer deze risico’s bijvoorbeeld door middel van een Taak-Risico-Analyse en leg de afspraken/maatregelen vast in een werkvergunning.

Lees hier het hele artikel (pdf) geschreven door Jan Smid, gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige/Arbeidshygiënist en docent bij Copla Opleiding-Training-Consultants, voor het vakblad Arbo nr. 9 / 2019

Kritische gedragscompetenties trainen

Leren, leren is dat alles?

Veel organisaties zijn op zoek naar meer grip op veilig gedrag. Roepen dat het veiliger moet, maakt niet dat iedereen in de organisatie weet hóe het veiliger moet. Coachen op kritische kerncompetenties is de sleutel tot succes.

tekst Rick van der Heide

Verduidelijken welk gedrag daarbij wenselijk is zou een positief effect kunnen hebben. We spreken dan namelijk verwachtingen uit die veelal na een incident worden uitgesproken: “Maar ik had verwacht dat die monteur ook bij deze haastklus de machine veilig zou stellen, vóórdat hij er met zijn vingers in gaat”. Kennis en vaardigheden heeft deze monteur, want dat laat hij al zien in andere situaties. De vraag is wat deze monteur nodig heeft om veilig gedrag te laten zien bij haastklussen. Coachen op kritische kerncompetenties is de sleutel tot succes in zulke situaties.

Coachen op competenties

Een medewerker wordt hierdoor eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Het is voor die medewerker direct duidelijk dat er maar één persoon verantwoordelijk is voor het eindresultaat, en dat is hijzelf. Een belangrijk onderdeel is namelijk een 360 graden feedback op zijn competenties. Hierbij worden meerdere personen uit zijn (zakelijke) omgeving betrokken. Een medewerker die van collega’s 360 graden feedback heeft gekregen over kritische gedragscompetenties, staat direct in de juiste leerstand. Hij is gemotiveerd zich te verbeteren en wil graag vaardig worden om van meerwaarde te zijn voor zijn collega’s.

Voorbeeld: Van een onzekere uitvoerder is het onzekere gedrag direct zicht- en merkbaar voor collega’s en leidinggevende. Om deze onzekere uitvoerder zekerder te maken, helpt het niet om zijn taken over te nemen. Bijvoorbeeld zijn leidinggevende de medewerkers op de bouwplaats laten aanspreken. Wat wel helpt is coachen op zijn kritische gedragscompetentie.

Lees het hele artikel op de website van Copla Coaching.
Rick van der Heide heeft dit artikel geschreven voor Vakblad Arbo nummer 7, Rick is coach, hogere veiligheidskundige en directeur van Copla Coaching.

Week van de RIE 2019 – Copla

Week van de RI&E: Neem je RI&E mee naar Copla

Gratis check op 17 t/m 21 juni 2019

In de week van de RI&E wordt uw eigen RI&E aan de hand van een checklist gratis beoordeeld. Na deze gratis check ontvangt u vrijblijvend advies over de status van uw huidige RI&E. Het gesprek en de scan zijn uiteraard vertrouwelijk en geheel vrijblijvend. Bel voor de gratis check van uw RI&E met Copla en kom langs in de week van de RI&E.

BEL ons 0341 – 430848

Copla is specialist in arbo en brandveiligheidszorg. Onze missie is het werk veiliger daadwerkelijk veiliger maken. Dat doen we door bij te dragen aan de Week van de RI&E en met advies, opleiding en coaching. We verzorgen door heel Nederland o.a. de MVK-, HVK- en de brandmeldinstallatie Opleidingen.

Whitepaper RI&E

Copla heeft ook een white paper ‘Risico- inventarisatie en -evaluatie Appeltje eitje!?‘ gemaakt. U kunt deze whitepaper kosteloos hier aanvragen. U ontvangt dan binnen enkele ogenblikken de aangevraagde whitepaper van ons per email.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de whitepaper neem dan vrijblijvend contact op met info@copla.nl of met  één van onze consultants jan@copla.nl of rick@copla.nl

Week van de RI&E / Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Er is momenteel veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. En terecht, als je bedenkt dat jaarlijks ruim 4000 mensen overlijden aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen (deels) arbeidsongeschikt thuis zitten. Het gaat niet alleen om longkanker door asbest, maar ook om astma, een versleten rug en burn-outs. Maar hoe voorkom je beroepsziekten? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en in de toekomst niet.

Tijdens de Week van de RI&E van 17 t/m 21 juni 2019 worden door het hele land en door verschillende partijen activiteiten georganiseerd. Nu is het moment om eindelijk eens echt aan de slag te gaan met de RI&E!

Bezoek Copla op het NVVK Veiligheidscongres 2019

Congres NVVK congres 2019

De wereld wordt steeds slimmer, de mogelijkheden zijn eindeloos. Omarm jij de ontwikkelingen en gebruik je ze in je voordeel? Of blijf je liever doorgaan zoals je altijd deed?

Kom denken, dromen en doen op het NVVK-congres 2019. Leer alles over de laatste ontwikkelingen en de nieuwste technologieën en probeer ze uit. Gebruik je verbeelding, laat je inspireren! En maak van jezelf een toekomstbestendige veiligheidsheld.

Copla is ook aanwezig bij het congres, kom ons bezoeken op de informatiemarkt. Op onze stand geven wij u alle informatie over onze vertrouwde én nieuwe producten en diensten. Laat u verrassen en breng zeker een bezoekje aan onze stand. Graag tot ziens op het congres.

Datum en tijdstip: woensdag 13 maart 2019 / donderdag 14 maart 2019

Locatie: Papendal

Adres: Papendallaan 3 – Arnhem

Copla Rick van der Heide verzorgt op dag 1 een doe-sessie.

Parallelsessies dag 1 – Ronde 2

Doe-sessie – Het roer om / Rick van der Heide

Van lijden naar leiden in de veiligheidskunde

Luisteren managers, leidinggevenden en medewerkers ook niet naar je? En stellen ze volgens jou niet de juiste prioriteiten? Harder roepen hoe het moet heeft geen zin, ontdekken waarom ze niet naar je luisteren wel. Hoe jij hierin zelf het verschil kunt maken en veiligheid echt voor jouw organisatie laat werken ontdek je in de doe-sessie ‘Gooi nu het roer om in de veiligheidskunde’.

Sluiting feestdagen 24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Vanwege de feestdagen zijn we van maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 gesloten. Vanaf maandag 7 januari 2019 staan we graag weer voor uw klaar.

Tijdens deze periode zijn wij per email (beperkt) bereikbaar.

Copla sluiting feestdagen 24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Copla Opleiding- Training – Consultants – Coaching wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!

Brandveilige veiligheidskundigen

Risicodenkers

De casus-Grenfell heeft brandveiligheid weer stevig op de kaart gezet. Dit artikel gaat in op de rol van de veiligheidskundige bij het thema brandveiligheid. Over de invulling van zijn rol, valkuilen en tips.

De brand vorig jaar in de Grenfelltoren in de Londense wijk Kensington heeft brandveiligheid als thema weer op de kaart gezet. Het incident riep onmiddellijk de vraag op of een dergelijke brand in Nederland ook mogelijk zou zijn. Deskundigen hebben die vraag zowel bevestigend als ontkennend beantwoord. Verder onderzoek is in ieder geval nodig om daar een definitief antwoord op te kunnen geven. Dit artikel is niet bedoeld om de casus-Grenfell te analyseren. Wel om in te gaan op de rol van de veiligheidskundige bij het thema brandveiligheid. En op vragen als: hoe kan een veiligheidskundige die rol goed invullen? Met wie kan hij met dat doel samenwerken? Wat zijn daarbij zijn valkuilen en tips? Wat moet de veiligheidskundige wel en niet weten?

Veiligheidsdomeinen

Veel veiligheidsdomeinen raken elkaar en overlappen elkaar zelfs deels. In dit artikel gaat het met name over de domeinen arbeidsveiligheid, brandveiligheid en constructieve veiligheid. Vanuit de wettelijke bepalingen is constructieve veiligheid in het Bouwbesluit 2012 geregeld op grond van de Woningwet. Brand wordt hierin meegenomen als ‘bijzondere belasting’. Want een brand in een gebouw kan er mogelijkerwijs voor zorgen dat dit gebouw bezwijkt. Arbeidsveiligheid is geregeld op grond van de Arbowet. Hierbij gaat het met name om de zorg voor de veiligheid van werknemers. Brandgevaar is dan uiteraard iets om rekening mee te houden. Als het goed is zijn er op grond van het Bouwbesluit zulke maatregelen genomen dat werknemers het gebouw bij brand veilig kunnen verlaten. Maar het domein brandveiligheid speelt bij arbeidsveiligheid nog een andere rol. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van brand door las- of slijpwerkzaamheden, waardoor een werknemer brandwonden oploopt. In dit voorbeeld gaat het dus om een arbeidsongeval gerelateerd aan brand(on)veiligheid. Dat dit geen vergezocht verhaal is, maakt het krantenartikel in het kader wel duidelijk.

Lees hier het hele artikel (pdf) van Ronald Meijer Directeur | Consultant | Docent veiligheidskunde (HVK / MVK / V&G-coördinator) bij Copla Opleiding-Training-Consultants-Coaching voor het Vakblad Arbo nr 12 2018, voor Vakblad Arbo