Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Voorbeeldproject BHV-organisatie

Hoe zet ik de bedrijfshulpverlening (BHV) in mijn organisatie op?

Voor een landelijk georiënteerde klant heeft Copla Consultants op basis van RI&E, restrisico en NEN 4000:2008, advies uitgebracht met betrekking tot het benodigde aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers).

Voor een landelijk georiënteerde klant heeft Copla Consultants advies uitgebracht met betrekking tot de opzet van de bedrijfshulpverlening (BHV) . Het betrof een advies voor een hoofdkantoor (ca. 1000 werkplekken) en diverse productielocaties in Nederland (ca. 50 medewerkers per locatie).

Voor het onderzoek is het probleem eerst samen met de klant verkend en is een onderzoeksvraag vastgesteld:

Hoe kan het bedrijf bepalen hoeveel BHV-ers er per locatie minimaal aanwezig dienen te zijn
op elk moment van de dag (wanneer dit vereist is)?

Het onderzoek
Copla heeft voor het uitvoeren van het onderzoek eerst relevante documentatie beoordeeld, zoals: de bestaande RI&E en Bedrijfsnoodplannen.

Aan de hand van de beoordeelde informatie en documenten is een checklist opgesteld. Ook de Nederlandse norm voor bedrijfshulpverlening: de NEN 4000:2008 gold daarbij als uitgangspunt.

Tot slot zijn samen met de klant locaties aangewezen om met behulp van de checklist de huidige situatie te onderzoeken.

Het zwaartepunt van het onderzoek lag op het vaststellen van het minimum aantal BHV-ers dat nodig is per locatie. Hiervoor diende eerst het restrisico vastgesteld te zijn. Hiertoe is vanuit de RI&E voor alle relevante scenario’s het restrisico bepaald. Dit kan door de kansberekening weg te laten en alleen het effect van een scenario in ogenschouw te nemen. Dus bij een cirkelzaag zou amputatie van vingers als restrisico worden beschouwd. Hier moet de BHV-organisatie op voorbereid zijn.

In de RI&E waarbij door Copla het restrisico is bepaald, is vastgesteld of dit incident een inzet van EHBO of BHV vereist. Daarnaast is per locatie het minimum aantal BHV-ers vastgesteld. Hierdoor kon richting de klant gemakkelijk worden onderbouwd met welke restrisico’s rekening gehouden moet worden en welke uitgangspunten de BHV-organisatie kent.

Weten hoeveel BHV-ers u nodig heeft? Ga voor meer informatie naar onze consultants . Neem vrijblijvend contact met ons op: 0341 340848 of info@copla.nl .

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?