Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Extra risico’s werken met verontreinigde grond en projecten bodemsanering

In Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken ernstig vervuild door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maar ook de bodem van bedrijventerreinen en zelfs binnensteden is soms erg vervuild. Het schoonmaken van deze grond (bodemsanering) en het grondwater is belangrijk, omdat wonen en werken op vuile grond erg ongezond kan zijn. Bodemsanering is één van de duurste onderdelen van het Nederlandse milieubeleid. In de periode 1997-2023 reserveert de rijksoverheid voor het beheersbaar maken van het probleem ruim 19 miljard euro.

Door Rick van der Heide

Arbeidsrisico’s

Omdat bij het saneren van grond (en ook grondwater) per definitie sprake is van een risicovolle werkomgeving vraagt het begeleiden van bodemsaneringsprojecten en ontwikkelen van een verantwoord veiligheidsbeleid om specifieke deskundigheid. Men heeft immers te maken met (in meer of mindere mate) vervuilde grond, verschillende reinigingstechnieken, het afvoeren van de verontreinigde grond en groot materieel.

285[1]Als er sprake is van verontreinigde grond zal deze in de meeste gevallen (gedeeltelijk) worden afgegraven en terplekke of bij de aannemer worden gereinigd. Hiervoor bestaan verschillende technieken, zoals:

  • Thermische (droge) reiniging (verdampen van giftige stoffen door verhitting tot 450 à 550 graden in een grote oven)
  • Natte reiniging (verwijderen van vuile stoffen door gebruik van magneten, spiralen, oplossingsmiddelen en deeltjesscheiding)
  • Biologische reiniging (zelfreiniging m.b.v. bacteriën, schimmels en andere micro-organismen)

Wetgeving en veiligheidskundige

In de Arbowetgeving, de CROW- publicatie 132 en hetgeen is geschreven in de AI-22 krijgen veiligheidskundigen de taak om werken in of met verontreinigde grond en (grond)water te begeleiden. Maar wat wordt in dat geval van een veiligheidskundige verwacht?

286[1]Om als veiligheidskundige werken in of met verontreinigde grond en (grond)water te kunnen begeleiden en een verantwoord veiligheidsbeleid te kunnen ontwikkelen, moet men bijvoorbeeld in staat te zijn de T&F (Toxicity en Flammable) klasse te verifiëren, meetplannen op te stellen, logboeken kunnen beoordelen. Daarnaast is het vaststellen van de beheersmaatregelen aan de hand van de T&F klasse volgens de CROW Publicatie 132 een belangrijke stap om V&G-plannen op te stellen en op volledigheid te beoordelen. Op deze manier worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de werkzaamheden voldoende beheerst.

Volg de Masterclass Werken in verontreinigde grond om als veiligheidskundige succesvol aan de slag te gaan tijdens bodemsaneringen, zoals dit omschreven staat in de CROW Publicatie 132. Aan het einde van deze masterclass worden de kennis en vaardigheden geëxamineerd. Na het behalen van dit examen wordt het certificaat Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) Bodemsaneringen uitgereikt. Met het DLP-certificaat is (ook voor de Inspectie SZW) duidelijk welke deskundigheid u als veiligheidskundige heeft.

Voor meer informatie over veiligheids –en gezondheidsrisico’s en het begeleiden van werken in of met verontreinigde grond en (grond)water kunt u contact opnemen met één van onze Copla consultants, tel. 0341 430848, e-mail info@copla.nl

Wilt u zelf aan de slag met veiligheid bij het werken in verontreinigde grond en het behalen van het DLP-certificaat? Volg dan onze Masterclass Werken in verontreinigde grond  

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?