Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Voorbeeldproject Audit Voorlichting en Onderricht (V&O) Caparis

Voorlichting en onderricht essentiële schakel in uw veiligheidsbeleid

Toereikende en effectieve voorlichting en onderricht helpt ongevallen en incidenten te voorkomen. Hoe effectief is uw voorlichting en onderricht werkelijk? En voldoet u hiermee aan de geldende wetgeving? Caparis deed een audit.

Waarom is Voorlichting en Onderricht belangrijk

Voorlichting en onderricht van uw medewerkers helpt (bij een juiste invulling) ongevallen te voorkomen en moet voldoen aan in de Arbowet (Art. 8 en 15) gestelde normen. Caparis bv liet een audit uitvoeren om te toetsen of hun V&O voldeed en effectief was. Lees meer over de Audit V&O bij Caparis bv

Caparis bv

Caparis voert voor 8 grote gemeenten in Friesland de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Caparis wilde met deze audit inzicht krijgen in de effectiviteit van hun huidige structuur en organisatie van voorlichting en onderricht (V&O). De audit is ontwikkeld op basis van de kennis en ervaring die Copla heeft op het gebied van voorlichting en onderricht. In de audit houden we o.a. rekening met de werkwijze van de Inspectie-SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

358[1]

Opzet van de audit V&O

De werkwijze van de I-SZW is vastgelegd in de Basis Inspectie Modules (BIM). Hierin staat hoe een bepaald onderwerp van de Arbowet geïnspecteerd wordt.

Om een goed beeld te vormen van de huidige situatie is de audit op de volgende werkwijze uitgevoerd:

STAP 1 Document beoordeling

Er zijn diverse documenten beoordeeld om een indruk te krijgen van het beleid ten aanzien van voorlichting, onderricht en toezicht.

STAP 2 Interviews

Er werden met drie groepen interviews georganiseerd:

  • Werkleiders
  • Locatie managers
  • Opleidingscoördinator Caparis Talent

Het doel van de interviews was het beleid en de aanpak in de praktijk rondom voorlichting, onderricht en toezicht in kaart te brengen. Daarnaast is met de leidinggevende van de werkvloer bekeken hoe het beleid in de praktijk geregeld was en ervaren werd.

Na de interviews en inspecties zijn de bevindingen van de audit aan de betreffende afdelingen teruggekoppeld. Tot slot van het traject zijn de belangrijkste bevindingen gerapporteerd en in het directieoverleg gepresenteerd en besproken.

Resultaten Audit V&O

Uit de audit is gebleken dat Caparis de taken ten aanzien van voorlichting, onderricht en toezicht goed heeft gedelegeerd binnen de organisatie. De leidinggevenden zijn hiervoor de belangrijkste spelers in het werkveld.

Deze leidinggevenden blijken hun taken ten aanzien van voorlichting, onderricht en toezicht ook erg serieus te nemen. Ze waren alleen niet helemaal op de hoogte van exacte interpretatie van de Arbowet over het actief toezicht houden. Hiertoe worden inmiddels aanvullende maatregelen getroffen.

Ook een audit Voorlichting & Onderricht laten doen?

Wilt u net als Caparis weten hoe toereikend en effectief uw V&O is? Neem contact op voor advies, ondersteuning of audit.

354[1]

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?