Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Management- en zorgsystemen

Management- en zorgsystemen

In toenemende mate vraagt de markt om aan te tonen dat uw organisatie aan bepaalde kwaliteits-, veiligheids- of milieucriteria voldoet. Om hier aan te kunnen voldoen gaan steeds meer organisaties over tot het invoeren van zorgsystemen.

Zorgsystemen (en managementsystemen) waarborgen dat een bepaald aspect (arbo / kwaliteit / milieu) op een adequate manier in uw organisatie wordt beheerst en continu verbeterd. Elk zorgsysteem is gebaseerd op de Deming-cirkel (in onderstaand schema weergegeven). De cirkel (ook wel regelkring genoemd) wordt gevormd door een viertal cruciale groepen van activiteiten, te weten:

  • plan (plannen)
  • do (uitvoeren)
  • check (controleren)
  • act (corrigeren)

Door deze activiteiten continu te doorlopen wordt bewerkstelligd dat er continu verbetering optreedt. Zodoende wordt het beheersingsniveau steeds hoger. Deze manier van denken over het beheersen van een onderwerp is terug te vinden in alle zorgsystemen. In Nederland kennen we de arbozorgsystemen VCA en OHSAS 18001. Naast de ondersteuning bij het opstellen en implementeren van deze zorgsystemen kunnen onze, als IRCA-(lead)auditors opgeleide consultants, ook interne audits of pre-certificeringsaudits uitvoeren.

VCA

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist voor Aannemers in de (petro)chemische industrie. Voor ‘aannemer’ wordt een ruime interpretatie aangehouden: het uitvoeren van bouw- en technische werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever. Met het VCA-certificaat toont de aannemer aan dat hij beschikt over een veiligheidssysteem, en dat hij de veiligheidsresultaten beheerst.
Bij veel grote (petro)chemische bedrijven wordt alleen werk uitbesteed aan aannemers die een VCA* of VCA** goedkeuring hebben. Deze afkortingen staan voor twee niveaus van goedkeuring:
VCA** algemene goedkeuring
VCA* beperkte goedkeuring voor bedrijven met minder dan 35 werknemers.

De aannemer krijgt een VCA* of VCA** goedkeuring nadat hij is gecontroleerd door een Certificerende Instantie op het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem in het bedrijf. Indien het resultaat voldoende is, verleent dit bureau een VCA* of VCA**-certificaat. De basis voor deze controle is de VCA-Checklist. De checklist is eigendom van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) en wordt uitgegeven door de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Per 1 april 2018 is een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschenen, namelijk VCA-versie 2017/6.0.

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Het duurt nog wel een tijdje voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Eerst moeten de certificatie-instellingen volgens deze nieuwe versie kunnen gaan certificeren en de nieuwe checklist moet nog worden gepubliceerd.

Om een VCA**-certificaat te krijgen, moet de aannemer:
Voldoen aan de 33 ‘must’ vragen.
Minimaal 50% van alle aanvullende vragen positief krijgen beoordeeld.
Tevens moet de aannemer niet te veel ongevallen hebben (IF).

Om een VCA*-certificaat te krijgen, moet de aannemer:
Voldoen aan 24 ‘must’ vragen.
Tevens moet de aannemer niet te veel ongevallen hebben (IF).

VCU

VCU staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist voor Uitzend- en detacheringsbureau’s. Uitzend- en detacheringsbureau’s die personen plaatsen bij VCA-gecertificeerde bedrijven moeten zelf beschikken over een VCU-certificaat. Hierbij wordt vooral gekeken naar hoe men omgaat met de veiligheid van de uitzendkracht. Ook wordt gekeken naar de interne organisatie. Er bestaat maar één variant van het VCU-certificaat.

Copla helpt

Wij zijn prima in staat u tijdens het gehele traject naar VCA- of VCU-certificering te begeleiden. Startpunt voor de begeleiding is altijd een nulonderzoek. In dit onderzoek wordt vastgesteld welke voor de VCA- of VCU-certificering noodzakelijke elementen reeds aanwezig zijn en welke niet. Op basis van het nulonderzoek wordt vervolgens vastgesteld hoe het traject tot certificering er uit moet zien. De intensiteit van de begeleiding door Copla is afhankelijk van het vastgestelde certificeringtraject en uw wensen. Naast de ondersteuning bij het opstellen en implementeren kunnen we ook interne audits of pre-certificeringsaudits bij u uitvoeren.

Opleidingen

In het kader van VCA-certificering is het opleiden van medewerkers een vereiste. Het blijkt dat het met succes afronden van schriftelijke cursussen voor veel medewerkers een te grote opgave is. Daarom heeft Copla Opleiding & Training VCA-opleidingen op maat ontwikkeld. De opleiding kan geheel worden aanpast aan uw bedrijfsspecifieke situatie en wordt afgesloten met een examen.

Bent u reeds VCA-gecertificeerd en wordt u binnenkort geaudit? Overweegt u zich te gaan certificeren of van uw VCA-certificering door te groeien naar een OHSAS-normering? Neem dan contact met ons op voor ondersteuning of een vrijblijvend adviesgesprek.

Ohsas 18001

Om aan te tonen dat een organisatie aan bepaalde kwaliteits-, veiligheids- of milieucriteria voldoet, gaan steeds meer organisaties over tot het invoeren van zorgsystemen, zoals ohsas 18001. De elementen waaruit ohsas 18001 is opgebouwd zijn gebaseerd op de theorie achter de Deming-cirkel. Bij de uitwerking van de ohsas-systematiek is ook sterk gekeken naar de Britse standaard BS 8800.
De ohsas-systematiek is uitgewerkt in een tweetal normen:

  • 18001: Arbomanagementsystemen (specificatie)
  • 18002: Arbomanagementsystemen (richtlijnen voor implementatie

Nederland is één van de weinige landen in de wereld die het arbozorgsysteem 18001 heeft geaccrediteerd.

Copla helpt u met ohsas

Copla is meer dan 30 jaar gespecialiseerd in professionele arbo en brandveiligheidszorg. Wij adviseren en begeleiden bedrijven bij hun certificeringtraject, zo ook naar het ohsas-certificaat. We nemen u het volledige traject uit handen of verzorgen specifieke onderdelen, zoals het opstellen van het handboek, schrijven van procedures of het verrichten van interne audits.

Opleidingen

Bij ohsas-gecertificeerde bedrijven zijn het uitvoeren van taak-risicoanalyses, ongevallenonderzoek en -registratie en werkplekinspecties een vast onderdeel van het zorgsysteem. Deze onderwerpen zijn geen probleem voor goed opgeleide veiligheidskundigen. Copla Opleiding en Training verzorgt al jaren een dagopleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK). Daarnaast kunnen wij ook specifieke trainingen voor u ontwikkelen, zoals:

  • Training Taak-risicoanalyse
  • Training Leren van Ongevallen
  • Training Werkplekinspecties

Natuurlijk kunnen we ook een opleidingstraject op maat voor u ontwikkelen. In een persoonlijk gesprek worden zaken, zoals: doelstelling, programma, doelgroep, duur van de cursus e.d. besproken. In de offerte zetten wij het gesprek op een rijtje en doen u een voorstel op maat. Na het verstrekken van de opdracht worden, tijdens een bedrijfsbezoek, de details van de cursus besproken. De cursisten- en docentenevaluatie wordt naderhand persoonlijk met u doorgenomen.

Verder met Ohsas?
We bespreken uw wensen rond Ohsas-certificering graag in een persoonlijk gesprek.
Neem contact op voor een adviesgesprek.

IRCA-opgeleide auditors
Copla beschikt over een aantal IRCA-opgeleide (lead)auditors (IRCA = International Register of Certificated Auditors), die uw zorgsystemen kunnen auditen. Deze auditors voeren een audit op dezelfde wijze uit als de certificerende auditors. Na afloop van de audit ontvangt u ook een volledige schriftelijke en mondelinge rapportage over de bevindingen van de audit.

In tegenstelling tot een audit uitgevoerd door externe auditors ten behoeve van de (her)certificatie, zal bij de interne audit ook worden aangegeven op welke wijze u de geconstateerde tekortkomingen kunt verbeteren.

Uiteraard kan Copla Consultants u ook ondersteuning bieden bij het verhelpen van de tekortkomingen. Copla Opleiding & Training kan u een training Intern Auditen aanbieden, ideaal als u uw eigen werknemers op een deskundige manier de interne audits wilt laten uitvoeren.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de stand van uw zorgsysteem? Neem contact op voor een adviesgesprek

 

Verder met veiligheidszorg. Verder met Copla.

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Wij zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
Email
* Beschrijf uw vraag
Chat met ons

Hulp nodig? Vraag het ons!

Uw naam
Email
* Beschrijf uw vraag
We zijn online!
Feedback

Help ons om uw beter te helpen! U kunt feedback achterlaten.

Hoe beoordeelt u onze ondersteuning?